Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief van 09 04 2015
Consultatie over wijzigingen aan mededeling MEDE-2012-4 met betrekking tot de testen (proefproject) die uitgevoerd worden met slimme meters (CONS-2015-01)
Wij ontvingen vanwege de distributienetbeheerder de vraag om de mededeling met betrekking tot het proefproject slimme meters aan te passen zodat ze testen konden uitvoeren met de budgetmeterfunctionaliteit van de slimme meter.

Na onderzoek van deze vraag hebben we de mededeling op een aantal plaatsen gewijzigd.

De aangepaste mededeling wordt geconsulteerd van dinsdag 7 april tot vrijdag 5 juni 2015. Belanghebbenden die wensen te reageren op de voorgestelde wijzigingen maken hun reactie schriftelijk over via e-mail naar dirk.marginet@vreg.be

Begeleidende nota

Mededeling met betrekking tot de testen (proefproject) slimme meters
 
Consultatie omtrent de kwaliteitsfactor (CONS-2015-02)
We lanceren een consultatie over ons voorstel voor het in rekening brengen van de kwaliteit van de dienstverlening van de distributienetbeheerders in hun distributienettarieven.

De huidige Vlaamse distributienettarieven zijn gebaseerd op de tariefmethodologie die de VREG heeft beslist op 30 september 2014 voor de reguleringsperiode 2015-2016. Deze methode geeft de distributienetbeheerders een stimulans om op een kostenefficiënte en duurzame wijze te werk te gaan.
Het is volgens ons noodzakelijk om in een tariefmethodologie een kwaliteitsprikkel op te nemen waardoor iedere distributienetbeheerder, die optreedt als monopolist in zijn netgebied, continu gestimuleerd wordt om aan zijn klanten een goede dienstverlening aan te bieden.

In het eerste gedeelte van de consultatietekst worden de kwaliteitsindicatoren m.b.t. de dienstverlening besproken en de wijze waarop ze binnen een volgende tariefmethodologie in rekening kunnen worden gebracht. We wensen daarbij de meer technische parameters aan te vullen met o.m. een evaluatie van de acties en inspanningen van de netbeheerders rond klantentevredenheid en belanghebbenden. In het daaropvolgende gedeelte wordt een mechanisme voorgesteld om het gehaalde niveau van kwaliteit te vertalen naar een overeenstemmende aanpassing van het toegelaten inkomen van de netbeheerder.

De consultatie loopt van 9 april 2015 tot en met 9 juni 2015. Reacties op de consultatietekst bij voorkeur via tarieven@vreg.be. Ook reacties die zich beperken tot het “kwalitatieve deel” (hoofdstuk 3-5) zijn welkom.

Consultatietekst
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3