Copy
lees deze nieuwsbrief online vreg.be | contact | info@vreg.be | uitschrijven
VREG, uw gids op de energiemarkt
Welkom
Nieuwsbrief sector
11 oktober 2013
 
Aangepaste keuringsverplichtingen GS en WKK

Met de wijziging van het Energiebesluit van 21 december 2012 zijn verschillende zaken rond de keuringsverplichting voor groenestroom- en warmte-krachtinstallaties aangepast. Zo is de accreditatie voor keuringsinstanties geëxpliciteerd: deze dient te zijn afgeleverd volgens NBN EN ISO/IEC 17020:2012 voor het uitvoeren van de keuringen in kwestie. Daarnaast zijn de vermogensgrenzen voor de verschillende keuringsverplichtingen (indienstneming, bij wijzigingen en tweejaarlijks) gelijk gesteld voor groenestroom- en WKK-installaties.

De VREG heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om zijn behandelingskader rond keuringen en wijzigingen van installaties vast te leggen en te verduidelijken. Op 26 juni 2013 werd hiertoe een ontwerpmededeling gepubliceerd, die bij de sector werd geconsulteerd tot 4 augustus 2013. Deze consultatie resulteerde in de onderstaande documenten, die van toepassing zijn voor alle groenestroom- en warmte-krachtinstallaties met uitzondering van zonnepanelen, vanaf 1 november 2013. 

  • In beslissing BESL-2013-16 legt de VREG expliciete voorwaarden vast voor keuringsverslagen en ijkcertificaten van meetinstrumenten gebruikt bij de berekening van het aantal toe te kennen certificaten.
  • In het “Verslag consultatie MEDE-2013-4 wordt een samenvatting gegeven van de consultatie die de VREG hield rond zijn ontwerpmededeling van 26 juni 2013. Alle ontvangen opmerkingen zijn anoniem en volgens de structuur van de mededeling weergegeven, en voorzien van een antwoord.
  • In mededeling MEDE-2013-4 wordt het volledige behandelingskader rond keuringen en wijzigingen van installaties uitgewerkt. Omwille van de leesbaarheid wordt de inhoud van BESL-2013-16 in deze mededeling herhaald en verder verduidelijkt.
Delen via:
Consultatie “functionaliteiten slimme meters”

De energie-efficiëntie richtlijn voorziet dat een netgebruiker met een slimme meter minimaal op maandelijkse basis geïnformeerd moet worden over zijn verbruik. Deze richtlijn moet omgezet zijn uiterlijk op 5 juni 2014.

De consultatienota geeft onze visie weer over de minimale functionaliteiten waarover de slimme meter moet beschikken. Hij verduidelijkt waartoe deze functionaliteiten zullen dienen. Het is de bedoeling de discussie omtrent de uitwerking van deze nieuwe bepalingen zo ruim mogelijk te voeren bij de herziening van de Technische Reglementen Distributie Elektriciteit en Gas.

U kan uw opmerkingen ten laatste op 8 november 2013 overmaken aan slimmemeters@vreg.be met als onderwerp ‘functionaliteiten slimme meters’.

Consultatienota

 

Delen via:
Deze e-mail is verzonden naar <<E-mail>>. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ingeschreven hebt via onze website www.vreg.be

Uitschrijven Gegevens wijzigen

Hebt u collega’s of vrienden die geïnteresseerd zijn in deze thema’s, stuur dit bericht gerust door. Iedereen kan gratis inschrijven op deze nieuwsbrief.

© VREG - Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, Koning Albert II-laan 7 Sint-Joost-ten-Node 1210 Belgium

Disclaimer