Copy
lees deze nieuwsbrief online vreg.be | contact | info@vreg.be | uitschrijven
VREG, uw gids op de energiemarkt
Welkom
Nieuwsbrief sector
29 augustus 2013
 
Consultatie - praktische toepassing van het hervormde steunmechanisme voor groenestroomproductie en warmte-krachtbesparing

We stelden op 28 mei 2013 een mededeling op rond onze concrete toepassing van het Energiedecreet en het Energiebesluit met betrekking tot warmte-krachtcertificaten en groenestroomcertificaten voor alle energiebronnen met uitzondering van zonne-energie.
Met een decreet van 28 juni 2013 werden enkele bijkomende wijzigingen aangebracht aan het Energiedecreet voor wat betreft milieuvriendelijke energieproductie, met name:

  • De invoering van een minimumsteun voor installaties aangesloten op het transmissienet en installaties in eilandwerking.
  • De invoering van definities voor “eilandwerking”, “uitbating volgens de regels van de kunst” en “vollasturen”.
  • Voor niet-representatieve projectcategorieën wordt de mogelijkheid voorzien om de geldigheidsduur van de startdatum te verlengen.
  • De voorwaarden voor een verlenging van de steunperiode op basis van niet-afgeschreven investeringen worden aangepast.
U kan uw opmerkingen op de betreffende wijzigingen van de mededeling zoals aangegeven in onderstaande consultatieversie overmaken aan expertisedossiers@vreg.be tot en met 6 september 2013.
Consultatieversie van de mededeling
De huidige versie van de mededeling (goedgekeurd op 28 mei 2013)
Delen via:
Deze e-mail is verzonden naar <<E-mail>>. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ingeschreven hebt via onze website www.vreg.be

Uitschrijven Gegevens wijzigen

Hebt u collega’s of vrienden die geïnteresseerd zijn in deze thema’s, stuur dit bericht gerust door. Iedereen kan gratis inschrijven op deze nieuwsbrief.

© VREG - Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19, Brussel 1000 Belgium

Disclaimer