Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 27 02 2015
Hernieuwing aanwijzing elektriciteits-
distributienetbeheerders
De elektriciteitsdistributienetbeheerders Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Sibelgas, Infrax West, Inter-energa, Iveg en PBE werden destijds door de VREG voor de decretale maximumtermijn van 12 jaar aangewezen. Deze termijn liep op 5 september 2014 af. Na aanvraag van de voornoemde elektriciteitsdistributienetbeheerders hernieuwden we de aanwijzingstermijn voor opnieuw 12 jaar.
Hernieuwing toestemming Eandis en Infrax
De elektriciteitsdistributienetbeheerders Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas doen een beroep op werkmaatschappij Eandis en kregen in het verleden al de daartoe vereiste toestemming van de VREG. Met het eindigen van de aanwijzingstermijn als elektriciteitsnetbeheerder beëindigde van rechtswege ook deze toestemming. Deze werd hernieuwd bij beslissing van 24 februari 2015 (BESL-2015-11).

De elektriciteitsdistributienetbeheerders Infrax West, Inter-energa, Iveg en PBE doen een beroep op werkmaatschappij Infrax en kregen in het verleden al de daartoe vereiste toestemming van de VREG. Met het eindigen van de aanwijzingstermijn als elektriciteitsnetbeheerder beëindigde van rechtswege ook deze toestemming. Deze werd hernieuwd bij beslissing van 24 februari 2015 (BESL-2015-12).
Wijziging transmissienettarieven vanaf 1 maart 2015
De tarieflijst transmissienettarieven 2015 is aangepast en zal vanaf 1 maart 2015 worden toegepast door de distributienetbeheerders.

In het kader van zijn tariefbevoegdheid heeft de VREG op 18 december 2014 de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas voor Vlaanderen goedgekeurd en dit voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Voor de federale tarieven voor openbaredienstverplichtingen en voor de heffing federale bijdrage «elektriciteit» op de tarieflijst transmissienettarieven 2015 wordt er een bijzonder aanpassingsmoment voorzien. Daarom zal met ingang van 1 maart 2015 de tarieflijst transmissienettarieven 2015 worden gewijzigd en dit voor de volgende tariefcomponenten:
  • Openbare dienstverplichting met betrekking tot de aankoop van groenestroomcertificaten uit de productie door offshore windmolenparken;
  • Openbare dienstverplichting «strategische reserve»;
  • Federale bijdrage «elektriciteit».
Voor de totaliteit van deze tariefcomponenten steeg het federale tarief in 2015 namelijk met 12,6% waardoor de VREG zich aldus genoodzaakt ziet om de distributienetbeheerders toe te laten deze gewijzigde tarieven vanaf 1 maart 2015 door te rekenen aan hun afnemers.

Toch mogen de distributienetbeheerders deze tarieven niet één op één doorrekenen, maar moeten ze zowel een netverliespercentage als een injectiecoëfficiënt in rekening brengen voor de bepaling van hun door te rekenen tarieven. Deze oefening heeft er voor elke Vlaamse distributienetbeheerder toe geleid dat de injectiecoëfficiënt het netverliespercentage volledig compenseert waardoor de totale elektriciteitsfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik van 3.500 kWh gemiddeld met 0,18% stijgt.
Jaarlijkse indiening sociale statistieken  
In artikel 5.7.1 van het Energiebesluit staat o.a. dat de leveranciers vóór 31 maart, dus uiterlijk op 30 maart, bepaalde gegevens over de afnemers in het kader van de procedure wanbetaling moeten bezorgen aan de VREG.
De rapportering moet gebeuren via de beveiligde toepassing op het Extranet. Afspraken rond de interpretatie van de in te dienen statistieken zijn beschikbaar op het Extranet.
Vastlegging eenheidsprijs voor gratis elektriciteit voor 2015
Overeenkomstig artikel 4.1.1, §1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 wordt de eenheidsprijs voor gratis elektriciteit voor het jaar 2015 vastgesteld op 19,01703 eurocent/kWh exclusief btw.
In 2014 bedroeg deze 17,30133 eurocent/kWh exclusief btw.