Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 09 06 2016
Publicatie Certificatenmarktrapport 2015
De situatie op de markten voor groenestroom (GSC)- en warmte-krachtcertificaten (WKC) evolueerde in lijn met de voorbije jaren en blijft sterk gekleurd door de certificatenoverschotten die zich de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Zowel voor groenestroom- als voor warmte-krachtcertificaten was de gemiddelde transactieprijs in de handelsperiode april 2015-maart 2016 opnieuw lager dan in de handelsperiode april 2014-maart 2015.
 
Er blijven jaarlijks meer certificaten uitgereikt worden dan er moeten ingediend worden. Hierdoor blijven de overschotten jaar na jaar toenemen.
 
Het aandeel van het aantal uitgereikte GSC dat wordt verkocht aan de netbeheerders bedraagt intussen ruim 50%.Voor WKC bedraagt dit zelfs 101%. Dit aandeel stijgt jaar na jaar.
 
Er blijft voor beide markten nood aan structurele ingrepen om het evenwicht te herstellen. De Vlaamse regering kondigde intussen maatregelen aan om de overschotten op de certificatenmarkten aan te pakken. Het is nog onduidelijk wat de concrete maatregelen zullen zijn en aan welk tempo de overschotten kunnen beperkt worden.