Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief bedrijven van 21 06 2016
Raadpleging over de toekomst van de distributienettarieven
 In de nieuwsbrief van eind mei meldden we dat we werken aan een nieuwe tariefstructuur voor de distributienettarieven vanaf 2019. De huidige nettarieven zijn vooral gebaseerd op de afname (het verbruik) van elektriciteit en gas. Hoe meer u verbruikt, hoe meer u betaalt. De kosten voor het gebruik van het net hangen echter niet hoofdzakelijk af van de afname, maar wel van de capaciteit. Met een capaciteitstarief betaalt u een vaste vergoeding voor het gebruik van het net, afhankelijk van het geïnstalleerde vermogen. Naast de netgebonden kosten bevatten de huidige distributienettarieven ook nog de kosten van een aantal wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de uitbetaling van isolatiepremies, de opkoop van certificaten aan minimumprijs, straatverlichting etc.).
 
De tariefstructuur legt vast op welke wijze de nettarieven aangerekend worden. Een wijziging aan de structuur kan een belangrijke financiële impact hebben op bepaalde klantengroepen. We gaan uit van een ongewijzigd inkomen voor de distributienetbeheerder. Dit betekent dat er enkel verschuivingen plaatsvinden binnen en tussen klantengroepen.
 
Via deze raadpleging willen we onderzoeken of er een draagvlak is voor een capaciteitstarief voor de netgebonden kosten. We onderzochten ook de mogelijke gevolgen op de tarieven voor de verschillende klantengroepen. We probeerden de impact zo goed mogelijk in te schatten, maar de simulaties zijn enkel richtinggevend.