Copy
lees deze nieuwsbrief online vreg.be | contact | info@vreg.be | uitschrijven
VREG, uw gids op de energiemarkt
Welkom
Nieuwsbrief sector
20 juni 2013
 
Praktische toepassing van het hervormde steunmechanisme voor groenestroomproductie en warmte-krachtbesparing

De VREG maakte een mededeling op rond de concrete toepassing van het Energiedecreet en het Energiebesluit met betrekking tot warmte-krachtcertificaten en groenestroomcertificaten voor alle energiebronnen met uitzondering van zonne-energie. 

In deze mededeling wordt toegelicht op welke wijze we de recente hervorming van het steunmechanisme voor groenestroom- en warmte-krachtcertificaten zullen toepassen. Met deze hervorming werden enkele nieuwe begrippen geïntroduceerd zoals de onrendabele top, bandingfactor, startdatum, project en projectcategorie. Daarnaast werd de betekenis van de begrippen ingrijpende wijziging, beschikbare warmte uit warmte-krachtkoppeling, organisch-biologische stoffen en restafval gewijzigd.
 
Naast een toelichting van deze nieuwe en gewijzigde begrippen worden ook volgende procedures toegelicht:

  • Wanneer is er sprake van een nieuwe installatie?
  • Wanneer wordt een installatie als aangesloten op het net beschouwd?
  • Wat wordt als een project beschouwd en hoe wordt de projectcategorie bepaald?
  • Hoe wordt de startdatum van een project en een installatie bepaald?
  • Hoe kan er via een principebeslissing op voorhand zekerheid bekomen worden omtrent de startdatum en de berekeningsmethodiek voor het aantal toe te kennen certificaten?
Tot slot wordt ook de impact van de wijziging van het steunmechanisme toegelicht met betrekking tot de wijze waarop het maandelijks aantal toe te kennen certificaten wordt bepaald en de minimumsteun die van toepassing is.

MEDE-2013-3
Delen via:
Deze e-mail is verzonden naar <<E-mail>>. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ingeschreven hebt via onze website www.vreg.be

Uitschrijven Gegevens wijzigen

Hebt u collega’s of vrienden die geïnteresseerd zijn in deze thema’s, stuur dit bericht gerust door. Iedereen kan gratis inschrijven op deze nieuwsbrief.

© VREG - Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19, Brussel 1000 Belgium

Disclaimer