Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief gezinnen van 21 06 2016
Raadpleging over de toekomst van de distributienettarieven
In de nieuwsbrief van eind mei meldden we dat we werken aan een nieuwe tariefstructuur voor de distributienettarieven vanaf 2019. De huidige nettarieven zijn vooral gebaseerd op de afname (het verbruik) van elektriciteit en gas. Hoe meer u verbruikt, hoe meer u betaalt. De kosten voor het gebruik van het net hangen echter niet hoofdzakelijk af van de afname, maar wel van de capaciteit. Met een capaciteitstarief betaalt u een vaste vergoeding voor het gebruik van het net, afhankelijk van het geïnstalleerde vermogen. Naast de netgebonden kosten bevatten de huidige distributienettarieven ook nog de kosten van een aantal wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de uitbetaling van isolatiepremies, de opkoop van certificaten aan minimumprijs, straatverlichting etc.).

De tariefstructuur legt vast op welke wijze de nettarieven aangerekend worden. Een wijziging aan de structuur kan een belangrijke financiële impact hebben op bepaalde klantengroepen. We gaan uit van een ongewijzigd inkomen voor de distributienetbeheerder. Dit betekent dat er enkel verschuivingen plaatsvinden binnen en tussen klantengroepen.

Via deze raadpleging willen we onderzoeken of er een draagvlak is voor een capaciteitstarief voor de netgebonden kosten. We onderzochten ook de mogelijke gevolgen op de tarieven voor de verschillende klantengroepen. We probeerden de impact zo goed mogelijk in te schatten, maar de simulaties zijn enkel richtinggevend. 

Wat betekent dit voor een gezin met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh zonder zonnepanelen?
De huidige distributienettarieven zijn vooral gebaseerd op het verbruik van elektriciteit. Hoe meer u verbruikt, hoe meer u betaalt. 
In ons voorstel wordt het distributienettarief opgedeeld in:
•    Netgebonden kosten (installatie en beheer van het net)
•    Openbaredienstverplichtingen (bv. opkoopverplichting certificaten) en toeslagen (heffingen en bijdragen)

De  netgebonden kosten worden aangerekend op basis van uw aansluitingsvermogen. Dit is de waarde van het vermogen dat u maximaal kunt gebruiken op uw aansluiting. Het aansluitingsvermogen wordt uitgedrukt in kVA. Een standaard aansluitingsvermogen is 9,2 kVA (= 230 V x 40 A).

De openbaredienstverplichtingen en toeslagen worden berekend op uw verbruik (kWh). 

Voor een standaardaansluiting van 9,2 kVA zal u in de toekomst in principe ongeveer evenveel betalen als volgens de huidige tariefstructuur.

Wat betekent dit voor een gezin met zonnepanelen en een terugdraaiende teller?
Het distributienettarief wordt voor deze klantengroep ook opgedeeld zoals hierboven. Het enige verschil is dat de openbaredienstverplichtingen en toeslagen niet aangerekend worden op basis van het verbruik, maar ook op basis van uw aansluitingsvermogen. 

Voor een standaardaansluiting van 9,2 kVA met een gemiddelde PV-installatie van 4,2 kW met terugdraaiende teller zal u in principe in de toekomst ongeveer evenveel betalen als volgens de huidige tariefstructuur.

We gaan nu overleggen met vertegenwoordigers van de verschillende belangengroepen zoals Test-Aankoop, Gezinsbond, ACV, Vlaams ABVV, SERV en Samenlevingsbouw om hun mening over dit voorstel te kennen, vooraleer een beslissing te nemen.