Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 29 06 2016
Meer groene stroom uit België
De Belgische groene stroom neemt toe, zo blijkt uit ons pas gepubliceerde Brandstofmixrapport 2015.  Dit rapport geeft een overzicht van de energiebronnen van de stroom die elektriciteitsleveranciers in 2015 in Vlaanderen leverden. Voor groene stroom vindt u er details over het type hernieuwbare energiebron en het land of de regio van herkomst. We actualiseerden ook de Herkomstvergelijker. U kan nu de gegevens vergelijken over 2015.
Beslissing over het contract van toegangsverantwoordelijke (= ARP-contract) en het toegangscontract
Elia legde ons eind april een voorstel voor van wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke (APR-contract), alsook een wijziging aan het toegangscontract.
Alle modelcontracten en procedures opgesteld door Elia als beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit zijn onderworpen aan onze goedkeuring.
 
Op 20 juni 2016 namen we een beslissing inzake de voorgestelde wijzigingen. In de beslissing is uiteengezet waarover de voorgestelde wijzigingen gaan, alsook onze beoordeling hiervan.
 
Ook in het verleden werden wijzigingen aan deze contracten voorgelegd ter goedkeuring. We kiezen ervoor om hieromtrent vanaf nu transparanter te communiceren door het publiceren van de beslissing.