Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief van 21 01 2016
Een terugblik op de elektriciteits- en aardgasmarkt in 2015
De switchcijfers en marktaandelen voor december 2015 zijn bekend en dus kunnen we terugblikken op de elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen in 2015.
 
Aantal gezinnen en bedrijven dat van energieleverancier wisselt
In 2015 veranderen er een pak meer gezinnen en vooral kleine bedrijven van energieleverancier dan in 2014.
Voor elektriciteit is 2015 het jaar met het op één na hoogste switchcijfer ooit, na het recordjaar 2012. Voor aardgas was er nog iets meer activiteit in 2012 én 2013.
 
Elektriciteit
In 2015 veranderde 15,39% van de elektriciteitsklanten van leverancier. Het tweede hoogste % ooit, na het recordjaar 2012 (16,47%).
In absolute aantallen gaat het over 513.525 gezinnen en kleine bedrijven (393.702  in 2014).
 
Heel opvallend in 2015 is de explosieve toename in de activiteit bij de kleine bedrijven. De activiteitsgraad van 24,30%, een stijging met bijna 11 procentpunten t.o.v. vorig jaar, is veruit de hoogste activiteitsgraad ooit bij deze klantengroep. Ook de activiteitsgraad bij de gezinnen (13,40%) nam toe t.o.v. vorig jaar, met bijna 2 procentpunten weliswaar in een beperktere mate.
 
De hogere activiteitsgraad bij bedrijven t.o.v. gezinnen die we sinds 2013 waarnemen werd dit jaar dus niet alleen verder gezet, maar de kloof tussen beiden werd aanzienlijk groter.
 
In absolute getallen geeft dit volgend beeld: 


In percentages:


Aardgas
Zoals de voorbije jaren ligt de activiteitsgraad bij het wisselen van aardgasleverancier nog hoger.
 
De wisselactiviteitsgraad voor heel 2015 bedroeg 17,70%, het op twee na hoogste percentage, na 2012 en 2013. In absolute aantallen gaat het over 363.509 gezinnen en kleine bedrijven (279.220 in 2014).
15,81% van de gezinnen wisselde van aardgasleverancier. De kleine bedrijven waren dit jaar bijna dubbel zo actief, 29,30% wisselde van aardgasleverancier.
 
In absolute getallen geeft dit volgend beeld: 


In percentages:


Meer info

Besparing gezin en KMO
 
Een gezin met een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh en een aardgasverbruik van 23.260 kWh dat in december 2015 voor de goedkoopste contracten koos, kon 250 euro besparen op de energiefactuur. Een KMO met een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 50 MWh en een aardgasverbruik van 116.280 kWh kon 1.556 euro besparen.
 
Meer info

Marktaandelen energieleveranciers
 
Het grote aantal gezinnen, zelfstandigen en KMO’s die van leverancier verandert, vertaalt zich natuurlijk naar verschuivingen in de marktaandelen. Sommige in positieve, andere in negatieve zin. Bekijken we de evolutie van de marktaandelen van de elektriciteitsleveranciers tussen januari en december 2015 dan zien we dat de grote spelers EDF Luminus en Lampiris marktaandeel wonnen. Bij de nieuwkomers zien we soms spectaculairdere evoluties: Elegant, Total Gas & Power, Power online, Direct Energie Belgium, Elindus, Energy People, Comfort Energy en Watz bijvoorbeeld wonnen relatief gezien fors aan marktaandeel.
 
In de aardgasmarkt zien we gelijkaardige evoluties bij zowel de grote spelers als de nieuwkomers.
 
Meer info
Update servicecheck
Gezinnen kunnen de servicecheck gebruiken voor volgende informatie over leveranciers:
  • Waar kan u met uw vragen terecht en wanneer?
  • Wanneer mag u antwoord verwachten op uw vraag?
  • Hoe kan u uw factuur betalen?
  • Welke bijkomende kosten moet u eventueel betalen?
Op het vlak van klachten scoort Ecopower het beste met 0,14 klachten per 5.000 klanten, gevolgd door Electrabel Customer Solutions en EDF Luminus. Tien leveranciers ontvangen de hoogste score van 5 VREG logo’s. Belpower heeft er 4 met een score van 5,66 klachten per 5.000 klanten.

Tip: doe eerst de V-test. Van de drie goedkoopste leveranciers kan u dan ook nog de dienstverlening vergelijken. Zo kiest u de beste leverancier. Doe de servicecheck