Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief bedrijven van 27 10 2016
Wisselde uw bedrijf al van energieleverancier?
Bent u dit jaar al van energieleverancier veranderd? Het aantal leverancierswissels blijft stijgen. In de eerste negen maanden van 2016 wisselden al 553.069 gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier. Dit is meer dan in het hele jaar 2015. Toen vonden in totaal 513.525 leverancierswissels plaats.

Opmerkelijk dit jaar is de verhoogde wisselactiviteit bij de gezinnen. 15,87% van de gezinnen maakte nu al de overstap naar een andere elektriciteitsleverancier. Met grote waarschijnlijkheid stevenen we af op een recordjaar.  Bij bedrijven heerst er een goede wisseldynamiek, al tonen ze zich iets aarzelender dan vorig jaar (tot nog toe veranderde 19,04% tegenover 24,30% vorig jaar).

Ook voor aardgas maakten al meer gezinnen en bedrijven de overstap naar een andere leverancier dan in 2015 (394.701 wissels tot nog toe ten opzichte van 363.509 wissels in 2015). De gezinnen zijn ook dit jaar actiever dan ooit om van aardgasleverancier te veranderen: 18,36% wisselde  dit jaar. De bedrijven vertonen met een huidig totaal percentage van 21,74% eveneens een hoge wisselactiviteit, maar het valt te betwijfelen of we het recordcijfer van 2015 (29,30%) zullen evenaren.

Wil u meer inzicht krijgen in de gedragingen van gezinnen en bedrijven die achter deze cijfers schuilgaan? Dan verwijzen we u graag naar onze jaarlijkse marktmonitor, die wij op vrijdag 4 november publiceren en aan de pers voorstellen.

Wisselde uw bedrijf al van energieleverancier?  Jaargemeten bedrijven op laagspanning met een aansluitingsvermogen kleiner dan 56 kVA en jaargemeten bedrijven met een lage drukaansluiting kunnen ook energieleveranciers vergelijken via onze V-test. Uw aansluitingsvermogen vraagt u na bij uw netbeheerder. Uw jaarlijks elektriciteitsverbruik moet beperkt zijn tot 59.999 kWh, uw aardgasverbruik tot 149.999 kWh. Het resultaat is exclusief btw.