Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 10 11 2016
Aanwijzing van Inter-energa als beheerder van het elektriciteitsdistributienet in de gemeente Voeren
Tot eind 2015 was Ores Assets, het voormalige Intermosane, beheerder van het elektriciteitsdistributienet op het grondgebied van de gemeente Voeren. Voeren besliste dit beheer met ingang van 1 januari 2016 over te dragen aan Inter-energa. Inter-energa is al actief als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder in Vlaanderen.
 
We stelden vast dat aan de aanwijzingsvoorwaarden voldaan is. We wezen Inter-energa dan ook aan als elektriciteitsdistributienetbeheerder in de gemeente Voeren met ingang van 1 januari 2016, en dit voor 12 jaar.
Verhuiscampagne
Dit najaar herinneren we er alle energieverbruikers in Vlaanderen aan wat ze moeten doen bij een verhuizing, (ver)koop, echtscheiding, overlijden…
Heel wat energieconsumenten vergeten immers hun elektriciteits- en/of gasleverancier te verwittigen.
 
We zetten hiervoor een communicatiecampagne op met de gezichten van twee VREG-collega’s, Lies en Dirk.
 
Komt u ook in contact met energieverbruikers die (ver)huren, (ver)kopen, verhuizen, uit elkaar gaan of erven?
Helpt u ons materiaal en onze boodschap mee te verspreiden?  
Heeft u graag een pakket handige uitdeelblaadjes? Mail naar info@vreg.be 
 
Deze A5-blaadjes tonen stap voor stap wat te doen met meterstanden in het geval van een wijziging op een adres. Iedereen ontvangt immers liefst een correcte slotfactuur van zijn energieleverancier.
Deel ook gerust onze berichten hierover op Facebook en Twitter.