Copy
Ava brauseris
Eesti Meretööstuse Liit
TTÜ Väikelaevaehituse Kompetentsikeskus

10 tähtsaimat uudist

Meretööstuse liit ja Väikelaevaehituse kompetentsikeskus

11/17

 

Projektid

1. Suur teadusgrant hüdrodünaamika eksperimentaaluuringuteks 

TTÜ Ehituse ja Arhitektuuri instituudi laevateadlastest ja kompetentsikeskuse teaduritest koosnev uurimisrühm saab Eesti Teadusagentuurilt grandi hüdrodünaamika eksperimentaaluuringuteks aastatel 2018-2022. Projekti esialgne eelarve on 712 500 eurot, juht TTÜ vanemteadur Kristjan Tabri. Vastav leping allkirjastatakse lähiajal.
 
Arvutusliku hüdrodünaamika valdkonda liigituv teadustöö tegeleb optimaalse laevadisaini küsimustega, täpsemalt vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju arvutusmudeli arendamisega. Arvutusmudelist kujuneb laevadisaini tööriist, mis võimaldab samaaegselt hinnata laevale mõjuvaid vedeliku jõude ja laeva konstruktsiooni käitumist. Arvutustulemused kinnitatakse katsetega kompetentsikeskuse basseinis.
 
Lisaks Eesti teadlaste panusele rahvusvahelisse laevadisaini on projekt märkimisväärne samm kompetentsikeskuse arengus. Akadeemiliste teadusuuringute käivitamisega viib kompetentsikeskus ellu ühe oma põhieesmärkidest lisaks ettevõtetele suunatud teadus- ja koolitusteenuste pakkumisele.
 

2. Meretööstuse sisuturundus 2017-2019

Meretööstuse liidu turundustegevused jõuavad uuele tasemele. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus teatas liidu vastava projektitaotluse rahuldamisest. Projekt valiti 12 EASile esitatud taotluse seast viie parima sekka. Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist rahastatav projekt viiakse ellu 2019. aasta jaanuari lõpuks.
 
Projekt koondab kolme liiki alategevusi: teabe- ja sisuturunduskeskkonna loomine, rahvusvaheline koostöö, teavitusüritused ja kontaktreisid. Tegevused on suunatud kõigile Eesti meretööstusettevõtetele.
 

3. Väikelaevade living lab turundus 2016-2017

Lõppes 2016. aasta mais alanud väikelaevade turundusprojekt, mille raames uuriti ERFi ja EASi toel nii laevatootjate huve ekspordi arendamisel kui ka Eesti väikelaevade kuvandit välismaiste klientide seas. Erilist tähelepanu pöörati Venemaa turule. Kaardistati kohalikke meediakanaleid, toimus pressireis,  mille raames Eesti meretööstusettevõtted võõrustasid pea kogu Vene erialameediat. Projekti tegevustes osales 32 Eesti ettevõtet.

Ettevõtetele valminud materjalid ja pressireiside tulemusel ilmunud artiklid leiad Meretööstuse liidu kodulehelt.
 

4. Meie ettevõtted esmakordselt ajakirjades Ship & Boat International ja International Boat Industry (IBI)

2017. aastal kirjutasid Eesti ettevõtetest esmakordselt mitmed meretööstuse tippajakirjad. Projekti "Saaremaa ja väikelaevaehituse maineturundus Euroopa elustiili ja väikelaevaehituse ajakirjades 2016-2018" veab Leader-meetme toel Saaremaa Koostöökogu MTÜ.

Suviste pressireiside tulemusel ilmunud artiklid leiad Meretööstuse liidu kodulehelt.
 

Messid ja üritused

5. Kandideeri rahvusvaheliste erialamesside ühisstendidele!

EAS ootab ettevõtete avaldusi rahvusvaheliste erialamesside ühisstendidel osalemiseks. Kandideerimine 2018. aasta meretööstusmessi SMM ühisstendile lõpeb 29. detsembril 2017. aastal! Täpsema info leiad EASi messikalendrist.
 

6. boot Düsseldorf tuleb jaanuaris võimsa ühisstendiga 

Düsseldorfis võib EASi abil Eesti ettevõtteid leida 4 messihallist. Ühisstendil osalevad 10 ettevõtet: ALFA Yacht Production OÜ, Alunaut OÜ, Baltic Industrial OÜ, Barca OÜ, Eysysla Yard OÜ, Lingalaid OÜ, Paadisildade OÜ, Saare Yachts OÜ, Snow & Wakeboard Solutions OÜ, Spinnaker OÜ.
 

7. Kuressaare Merepäevad 2018: avatud tehased ja 10. visiooniseminar

Järgmisel suvel teeme seda taas! Augustis toimunud 21. Kuressaare Merepäevadel avasid väikelaevatehased oma uksed kõigile uudishimulikele. Julged teenäitajad olid Alunaut, Kasse, Saare Yachts ja kompetentsikeskus. Ootame teisi meretööstusettevõtteid algatusega liituma. 2018. aasta merepäevad toimuvad 9.-11. augustini.

10. augustil toimub Kuressaares 10. väikelaevaehituse visiooniseminar "Tösised jutud messis"! Tösiselt kohustuslik üritus.
 

8. Tööstuse Äriplaanil esinevad Anni Hartikainen ja Kristjan Tabri 

30. novembril toimub Tallinnas iga-aastane majanduskonverents Tööstuse Äriplaan. Läänemere regiooni meretööstuse koostööstrateegiast kõnelevad Meretööstuse liidu juhatuse liikmed Anni Hartikainen ja Kristjan Tabri.
 

Inimesed

9. Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri koolitus Kuressaares 

Mereakadeemia korraldab 2018. aasta alguses Kuressaares kipri koolituse, mis on avatud väikelaevajuhi tunnistuse omanikele. Koolitus viiakse läbi neljapäeva ja reede õhtuti ning laupäeviti: 12 nädalat Saaremaal ning 2 nädalat simulaatoriõpet mereakadeemias Tallinnas.
 

10. Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses uued töötajad 

Hüdrodünaamika doktorant-nooremteadur Mikloš Lakatoš uurib kiirekäiguliste laevade hüdrodünaamilisi omadusi. Analüütik Helen Sääsk koostab uuringuid ja ülevaateid ning haldab veebilehti ja sotsiaalmeediat.

Soovita kompetentsikeskusele partnersuhete vedurit!
 
Eesti Meretööstuse Liit
TTÜ Väikelaevaehituse Kompetentsikeskus
2017 TalTech Väikelaevaehituse kompetentsikeskus


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp