Copy
In deze nieuwsbrief o.m. Onderzoek Praktijk Kunstenaarshonorarium, Paradisodebat 2014 en Magazine 315
View this email in your browser


Nieuwsbrief #15
september 2014

Onderzoek praktijk kunstenaarshonorarium

Beeldende Kunst Nederland (BKNL) laat onderzoek doen naar de praktijk van het kunstenaarshonorarium in Nederland. BKNL is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. Met dit inventariserende onderzoek wil BKNL inzichtelijk maken welke voorbeelden er zijn van betaling aan kunstenaars door opdrachtgevers, zoals musea maar ook andere instellingen, gemeenten of private opdrachtgevers. Bureau APE gaat het onderzoek uitvoeren.
>> Lees verder

Paradisodebat 2014

Zondag 31 augustus vond het door Kunsten’92 georganiseerde Paradisodebat plaats. Als opening van het culturele seizoen en afsluiting van de Uitmarkt. Het thema was dit jaar ‘de ambities van kunst en politiek’. Over de rol en waarde  van kunst voor de samenleving en hoe politiek en kunst zich tot elkaar verhouden. 
 >> Lees verder

BBK Magazine 315 is uit

In dit nummer onderzoeken we de verschillende aspecten van kunst in de samenleving.

Interesse?
Sluit nu een abonnement af. Voor de rest van 2014 betaal je slechts € 12. Je ontvangt nummer 315 en in november/december nummer 316.
>> Lees verder

Over de BBK

De BBK is de enige landelijke beroepsvereniging met een uit haar leden gekozen bestuur. Via aansluiting bij diverse koepelorganisaties oefenen we invloed uit op internationaal en landelijke beleid. Lokaal houden we de vinger aan de pols via regionale contacpersonen, en een zelfstandig gewest in de regio Rijnmond. Wij weten daarom als geen ander wat belangrijk is voor onze leden, en welke ondersteuning je als professioneel beeldend kunstenaar kan gebruiken.

De BBK komt al bijna 70 jaar op voor de de belangen van beeldend kunstenaars, en zal dit ook in de toekomst blijven doen.

Steun de BBK!
Voor slechts € 4 per maand ben je al vriend van de BBK. Je ontvangt 4x per jaar het BBK Magazine en je ondersteunt de vereniging met je bijdrage.
>> Lees verder

Met in deze nieuwsbrief:
Share
Tweet
Forward to Friend
Share

De BBK helpt!

De BBK heeft modelcontracten.

Deze zijn te koop door
€ 4 over te maken op IBAN NL 71 INGB 0000 5834 58 ten name van Beroepsver. te Amsterdam onder vermelding van contracten en je e-mailadres.

Leden kunnen de modelcontracten gratis downloaden van het Ledennet.

Wist je dat ... 

Er op het moment hard gewerkt wordt aan een pensioenfonds voor ZZP'ers?
Meer informatie vind je op www.startjezzppensioen.nl.

Volg de BBK op Facebook

Blijf ook op de hoogte van onze activiteiten en de laatste ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur via onze Facebookpagina.

BBK Ledennet

Het BBK Ledennet is een afgeschermde website waar leden van de BBK allerlei interessante informatie en handige downloads kunnen vinden.

Op het Ledennet zijn verschillende voorbeeldcontracten te vinden en te downloaden, een Btw-rekenhulp en factsheets over onder meer tariefbepaling kunstwerken, wat te doen bij wanbetaling en de Kleine Ondernemers Regeling (KOR).
Copyright © 2014 Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars, Alle rechten voorbehouden


uitschrijven van deze mailinglijst    aanpassen inschrijfvoorkeuren