Copy
Rustig voorwaarts? Nieuwsmail oktober 2013
wjdw.nl
Beste vrienden van het werk in Egypte,

Een hartelijk welkom aan allen die deze nieuwsmail voor het eerst ontvangen en eveneens een hartelijke groet aan allen die inmiddels trouwe lezers zijn van de nieuwsmail.

De onrust van augustus
Mijn vorige nieuwsmail stuurde ik 16 augustus, in de schokkendste periode die ik hier in Egypte heb meegemaakt, toen bij het ontruimen van protestkampen op één dag vele honderden doden vielen en daarnaast vele tientallen kerken, christelijke instellingen, bedrijven van christenen, politiebureaus, etc. in vlammen opgingen. In de tweede helft van augustus heb ik hierover nog veel op mijn weblog geschreven, wat u hier desgewenst nog eens terug kunt lezen: wjdw.nl/2013/08. Eind augustus/begin september was ik in Nederland en kreeg ik tal van gelegenheden om iets te vertellen over wat er gaande was in Egypte: op de GZB-dag in Doorn, in de Noorderkerk en gebouw Hebron in Amsterdam, in de Maranathakerk in Sliedrecht, in gebouw Silo in Polsbroek, op Groot Nieuws Radio en in interviews in het Friesch Dagblad en het Goede Leven, op CIP.nl, in het Reformatorisch Dagblad en in de Visie. Links naar enkele van deze bijdragen vindt u ook op mijn blog: wjdw.nl/2013/09 en twee bijdragen kunt u ook terugluisteren op mijn videokanaal: youtube.com/willemjdewit. Terugblikkend wil ik ieder hartelijk danken voor de ontmoetingen en voor de mogelijkheden om de situatie in Egypte en in het bijzonder die van de christenen onder uw aandacht te brengen.

Relatieve rust
Inmiddels is de rust weer wat teruggekeerd in Egypte, hoewel er een aantal dagen geleden nog een christelijke bruiloft werd beschoten waarbij diverse doden vielen. Half augustus is een avondklok ingesteld die inmiddels wel wat is versoepeld maar die op vrijdag (de demonstratiedag bij uitstek omdat de meeste mensen dan vrij hebben) al om zeven uur 's avonds ingaat, wat toch wel als een inperking van je bewegingsvrijheid voelt. Het treinverkeer was ook platgelegd uit vrees voor een terroristische aanslag op een trein (door mensen die de huidige interimregering niet erkennen en verder wilden met de afgezette president Morsi) en is (volgens het laatste bericht dat ik hoorde) nog steeds niet echt op gang, hoewel het al verschillende keren is aangekondigd dat de dienstregeling zal worden hervat. De Nederlandse Rijksoverheid ontraadt het vliegen naar de Sinaï ten zeerste omdat men vreest dat terroristen daar vanaf de grond een vliegtuig willen beschieten. Onze rector heeft na rijp beraad besloten de viering van het 150-jarig bestaan van ons seminarie in november, waarvoor veel buitenlandse gasten waren uitgenodigd, voor nu te schrappen en uit te stellen tot volgend jaar. Niettemin is het werkelijk veel rustiger dan in augustus en dat niet alleen: mensen in mijn omgeving zijn veel optimistischer over de toekomst dan bijvoorbeeld een half jaar geleden ten tijde van Morsi. Er moet nog veel gebeuren, maar het land gaat wel weer de goede kant op, is het gevoel.

Nieuw semester
Als seminarie hadden we een maand geleden onze openingsconferentie met de voltijdstudenten in de predikantsopleiding en inmiddels hebben we er ook al weer vier weken colleges opzitten. Door de onrust in de zomerperiode was er minder van voorbereidingen voor het nieuwe seizoen gekomen dan gepland en mede daardoor was de start van het jaar vrij hectisch, maar inmiddels lopen de meeste zaken goed. In het masterprogramma hebben we de afgelopen jaren drie veranderingen ingezet waarvan we nu de vruchten beginnen te zien:

1. We hebben een "kernprogramma" ontworpen dat alle masterstudenten volgen ongeacht hun specialisatierichting. Binnen dit kernprogramma geef ik onder andere het nieuwe vak "Constructive Theology in Middle Eastern Context," waarbij studenten zelf leren "theologiseren" op een manier die relevant is in hun context. Voor één van de eerste colleges liet ik hen het openingshoofdstuk van mijn proefschrift lezen dat begint met een korte "wandeling" door postchristelijk Amsterdam en gaf ik hen de opdracht: beschrijf nu eens op vergelijkbare wijze je eigen context. Vorige week hadden ze allemaal een kort stuk geschreven onder de titel "Ik geloof in God en daarom geloof ik niet in . . ." Ieder had de titel voor zichzelf aangevuld en dit leidde tot zeer levendige gesprekken en discussies.

2. We hebben naast de gebruikelijke deeltijdvariant een voltijdvariant ingevoerd waarbij een student binnen 12 maanden zijn of haar masterdiploma kan behalen. Dit is vooral interessant voor buitenlandse studenten die speciaal voor de masteropleiding naar Egypte komen. Twee studenten maken dit jaar inderdaad gebruik van deze mogelijkheid: één uit India en één uit Syrië.

3. We hebben naast de specialisatierichtingen "Bijbelwetenschappen" en "Christendom in het Midden-Oosten" nu ook de specialisatie "systematische theologie," waar twee nieuwe Egyptische studenten voor hebben gekozen.

Hoewel de studentenaantallen in onze masteropleiding niet zo groot zijn - vanmiddag hoop ik een gesprek te hebben over de vraag hoe we het nog wat meer op de (wereldkaart) kunnen zetten - , dient het indirect veel meer mensen: veel van onze oud-masterstudenten geven nu zelf colleges, in onze diploma- en bacheloropleidingen, maar bijvoorbeeld ook in Sudan en in de Verenigde Staten. En oud-masterstudent ds. Sameh Ibrahim (die in Nederland aandacht kreeg omdat de kerk waar hij dient in augustus in brand werd gestoken) hoopt komend half jaar wekelijks in een christelijke uitzending voor de Arabische wereld een bijdrage te leveren over het Evangelie naar Mattheüs.

Nieuwe initiatieven
Nu het wat rustiger is in het land, is er ook tijd om de aandacht te richten op wat andere zaken:

1. Eind vorig jaar zijn we begonnen met de vertaling van een christelijke dogmatiek van zo'n 600 pagina's uit het Engels in het Arabisch omdat we nog niet echt een geschikt lesboek hadden voor het vak Inleiding Systematische Theologie in de predikantsopleiding en de deeltijdopleidingen in Minya en Alexandrië. Uiteraard doe ik het vertaalwerk niet zelf. We hebben een vertaalster gevonden die ook zelf probeert het tempo er in te houden: ze verwacht inmiddels een tweeling en wil voor hun geboorte de vertaling af hebben. Uiteraard moet die dan nog wel helemaal een keer doorgenomen worden door een tweede persoon, maar als het werk eenmaal af is, hebben we een boek dat hopelijk niet alleen voor studenten maar ook voor predikanten de nodige stof voor verdere studie en bezinning biedt.

2. De Society of Biblical Literature, 's werelds grootste organisatie van Bijbelgeleerden, houdt in november in Amerika een conferentie. Omdat men beseft dat vooral niet-Westerlingen zich een bezoek aan zo'n conferentie financieel gezien moeilijk kunnen veroorloven, heeft men mij als contactpersoon voor Egypte gevraagd een bijeenkomst in Egypte te beleggen waarbij we via een videoverbinding een onderdeel van de conferentie live kunnen volgen. Onze rector was meteen enthousiast voor dit idee en we hopen dat het zaterdag 23 november daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Zie verder het bericht op mijn Engelse blog: willemjdewit.com

3. Verschillende masterstudenten hebben de afgelopen jaren een scriptie geschreven over een onderwerp dat te maken heeft met het Evangelie naar Mattheüs. En onze rector dr. Atef M. Gendy heeft zijn proefschrift geschreven over de gelijkenissen in dit evangelie. Al met al zag ik genoeg reden om eens te gaan peilen of er animo is om met collega's en oud-masterstudenten een bundel artikelen over Mattheüs zouden kunnen gaan schrijven. Mijn nieuwe collega Nieuwe Testament dr. Joshua Yoder was meteen enthousiast en heeft aangeboden de oud-masterstudenten te helpen om hun scriptie om te werken tot een goed artikel. Het is de komende tijd even zien of het project daadwerkelijk van de grond komt maar de eerste reacties zijn in elk geval positief.

4. Zoals u wellicht weet, is dr. Herman Paul hoogleraar secularisatiestudies namens de GZB en de IZB. In september heeft hij zijn inaugurele rede gehouden. De GZB en hij hebben mij gevraagd ook een bijdrage te leveren aan secularisatieonderzoek, in het kader van een onderzoeksprogramma over secularisatie in Afrika en het Midden-Oosten. Als eerste stap hierbinnen hoop ik half december op ons seminarie een verkennende presentatie te houden onder de titel "Egypte, secularisatie en theologisch onderwijs."

5. Toen ik een oud-student voorzichtig vertelde dat ik wat meer studie wil maken van Psalm 146, briefde hij dat meteen door aan een andere predikant die mij nu enthousiast informeert over bijvoorbeeld de Arabische psalmberijming van Psalm 146: in een oudere Arabische berijming werd "Sion" wel genoemd maar in de huidige berijming niet. Deze predikant vermoedt dat het weglaten van dit woord niet zozeer om theologische redenen is gebeurd als wel vanuit het besef dat het woord misverstanden op zou kunnen roepen bij toevallige voorbijgangers: als die horen dat er in een kerk over Sion wordt gezongen, zouden ze ten onrechte denken dat er Zionisten in de kerk zaten, wat meteen heel politiek gevoelig zou kunnen liggen.

Er zou over al deze zaken nog wel meer te zien zijn, maar u ziet het: vervelen hoef ik mij niet en ik ben blij dat de situatie het toestaat weer met zulke zaken bezig te zijn en ik hoop dat ze op termijn ook tot vruchtbare resultaten leiden.

Foto's
Tot slot: op Facebook heb ik weer enkele fotoalbums geplaatst: facebook.com/willemjdewit/photos_albums. 

Hartelijke groet,

Willem-Jan

Copyright © 2013 In Egypte, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp