Copy
View this email in your browser


Dag lieve mensen,

Hierboven zie je mij afgebeeld met Quan Yin, gekregen van mijn lief. Quan Yin is de barmhartige moeder en godin van mededogen. Zij luistert naar de geluiden van de wereld; is de redster in nood voor ieder die haar aanroept en ze biedt zorg en bescherming aan al het leven.  

Dit berichtje stuur ik je omdat het aanstaande zondag Moederdag is, een dag om stil te staan bij oa bovenstaande kwaliteiten welke je terug kunt zien in je moeder en/of de moeder van je kinderen.

Ik weet natuurlijk niet of je al een cadeau hebt bedacht? Mocht dat zo zijn dan vind ik dat fantastisch! Maar mocht je nog niet weten hoe je jouw liefde tot uitdrukking wilt brengen, dan bied ik je hier het idee aan om haar (of jezelf) een EmotionBodyFocusing met TCM behandeling cadeau te doen!

De moeder is overal en altijd bij je. Fysiek, mentaal en in je hart. En vanuit de Tao bezien bestaan de vrouwelijke én mannelijke kwaliteiten buiten, maar ook binnen in ons, net zoals Yin en Yang. 

Dit brengt mij nog op een andere zaak: de wens om gehoor te geven aan jullie vraag om de praktijk uit te breiden.

Ik probeer net als iedereen ontspanning en stress hand in hand te laten gaan, te balanceren tussen mijn gezin met drie kinderen, mijn voltijd studie die ik 'er bij' doe en de praktijk. Maar gezien er maar een beperkt aantal uren in een dag zitten, zie ik vooralsnog geen mogelijkheid om extra dagen op de praktijk te zijn.  Als ik dat wel zou doen dan is de balans weg, wat dan weer ongezond maakt en ziekte in de hand werkt.

Dus je kunt gewoon blijven boeken op de vaste dagen donderdag en vrijdag, en let's keep in touch! Laat mij je op deze dagen blijven helpen om ook jouw balans te herstellen of behouden.

Twijfel niet langer om een behandeling cadeau te doen aan jezelf of je moeder, een behandeling welke revitaliserend werkt en interne groei bevordert. Je kunt nog steeds mijnreserveringen gebruiken (of een berichtje sturen, net wat je wilt) om te boeken, en dan help ik je graag verder in het aanpakken van persoonlijke fysieke en/of emotionele probleemgebieden.

Geniet van Moederdag en tot snel!

Veel liefs van Sherydah 
@sherydah.nl (gevestigd bij KEI Kung Fu, Lijnbaansgracht 215)

   

 

 

Hello lovely people,

In the picture above you see me depicted with Quan Yin, received from my love. Quan Yin is the merciful mother and goddess of compassion. She listens to the sounds of the world; is the lifesaver for all who call upon her and she offers care and protection to all life.

I am sending you this message because next Sunday is Mother's Day, a day to reflect on the qualities above which you can see in your mother and/or the mother of your children.

Of course I don't know if you have already thought of a present? If so, I think that's fantastic! But if you do not yet know how you want to express your love, I offer you the idea to give her (or yourself) an EmotionBodyFocusing with TCM treatment as a gift!

The mother is with you everywhere and always. Physically, mentally and in your heart. And from the Tao point of view, the feminine and masculine qualities exist outside, but also within us, just like Yin and Yang.

This brings me to another matter: the desire to respond to your request to expand the practice.

Like everyone else, I try to let relaxation and stress go hand in hand, to balance between my family with three children, my full-time study that I do 'on the side' and practice. But given that there are only a limited number of hours in a day, I do not yet see any possibility of being extra days at the practice. If I did, then the balance would be gone, which in turn makes it unhealthy and leads to disease.

So you can continue to book on the fixed days Thursday and Friday, and let's keep in touch! Let me continue to help you on these days to restore or maintain your balance.


Do not hestitate any longer to book yourself or your mother an appointment of revitalise and (inner)growth! You can use myreservations (or send a message, whatever you want) for bookings, and I'll be happy to help you tackle physical and/or emotional problem areas!

Enjoy Mother's Day and see you soon!

Lots of love from Sherydah @sherydah.nl (located at KEI Kung Fu, Lijnbaansgracht 215)
This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sherydah.nl · Lijnbaansgracht 215 · Amsterdam, Nh 1016XJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp