Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
1 MAART 2016

Kennismaken met OTAV-accountmanager Carijn Tulp

Carijn Tulp is accountmanager bij het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) voor gemeenten in Drenthe, Friesland en Groningen. Een goede reden om even te sparren met Carijn.

Carijn Tulp: ‘Met elke vraag over asielzoekers en vergunninghouders kunnen gemeenten uit de drie noordelijke provincies me bellen of mailen. Ik denk mee met de gemeenten, kan een toelichting geven op het bestuursakkoord, gemeenten verwijzen naar de bestaande regelingen en handreikingen.’ Lees verder


Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld

Taal- en oriëntatieprogramma voor vluchtelingen
Amsterdam voorzag een risico toen in 2013 nieuwkomers zelf verantwoordelijk werden voor hun inburgering. Amsterdam heeft daarom een programma opgezet om vluchtelingen te begeleiden bij hun inburgering. Lees verder


Vraag van de week

Verblijfsdocumenten
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een reeks vragen van gemeenten over verblijfsdocumenten van vergunninghouders en de inschrijving in het Basisregister Persoonsgegevens (BRP) gebundeld. Lees verder

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.

Een overzicht van eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u onder Producten en Diensten: Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).