Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) Nieuwsbrief
16 MAART 2017

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld van de week

Huisvesting voor vluchtelingen en andere doelgroepen samen
Overal in het land worden woonprojecten gerealiseerd met gecombineerde huisvesting. Statushouders krijgen bijvoorbeeld een woning in hetzelfde project als Nederlandse jongeren. De statushouders komen in een dergelijke woonvorm veel eerder en veel meer in contact met Nederlanders waardoor ze sneller integreren en de Nederlandse taal leren. Lees meer

Vraag van de week

Hoe kunnen vergunninghouders huur- en zorgtoeslagen aanvragen?
Het aanvragen van huur- en zorgtoeslagen voor vergunninghouders die de opvang verlaten, gebeurt sinds 1 februari 2017 door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Lees meer

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl.

vng.nl/otav
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief OTAV.