Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
18 AUGUSTUS 2016

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld

Zeven Achterhoekse gemeenten werken samen bij de opvang van asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders. De samenwerking geeft ze meer flexibiliteit en vrijheid bij opvang en huisvesting. Zo worden de opgaven niet exact verdeeld, maar zoeken ze naar een redelijke balans. Lees verder


Vraag van de week

Mogen asielzoekers vrijwilligerswerk doen?

Ja, asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning vereist. Wel toetst UWV of er sprake is van echt vrijwilligerswerk. Een organisatie heeft daarom een vrijwilligersverklaring nodig. Lees verder

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.

Een overzicht van eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u onder Producten en Diensten: Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).