Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders Nieuwsbrief
6 APRIL 2017

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld uitgelicht

Pilot helpt Eritrese jongeren grip op hun leven te krijgen
De gemeente Haarlem heeft met een pilot empowerment (TIMNIT) Eritrese jongeren geholpen om hun psychische gezondheid te versterken en weer grip op hun leven te krijgen. De gemeente Haarlem is de pilot gestart met Eritrese jongeren omdat het gezien hun mentale nood onverantwoord was om langer te wachten. Bij de pilot empowerment is gekozen voor een bijzondere en innovatieve aanpak, omdat Eritreeërs vrijwel niet te bereiken zijn met de gebruikelijke programma’s. Lees meer

Vraag van de week

Hoe kunnen gemeenten statushouders actief betrekken bij gezondheidsbeleid?
Gezondheid en de mate waarin een statushouder integreert en meedoet in de Nederlandse samenleving hangen met elkaar samen. Door met hen in gesprek te gaan, wordt enerzijds duidelijk welke competenties en talenten individuele statushouders hebben en anderzijds met welke gezondheidsproblemen zij kampen en wat daaraan te doen is. Lees meer

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het programmateam via otavgezondheid@vng.nl of 070 373 83 93.

vng.nl/otavgezondheid
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.