Copy
Bekijk deze mail in uw browser
nummer 6, 10 februari 2016

Suzanne Jansen: OTAV-accountmanager Gelderland/Overijssel
Gemeenten die hulp nodig hebben bij hun asiel- en huisvestingsbeleid kunnen daarvoor de hulp inroepen van een accountmanager van OTAV. De accountmanagers komen op bezoek en regelen via het ondersteuningsteam een passende oplossing. Waar nodig schakelen zij daarbij externe deskundigen in.
 
Maar wie zijn die accountmanagers van OTAV en hoe ondersteunen ze gemeenten? In een reeks artikelen laten we u kennismaken met de verschillende accountmanagers in het land. Als tweede stellen wij OTAV-accountmanager Suzanne Jansen aan u voor. Lees meer

 
 
Publicatie uitgelicht
 
Checklist maatwerkovereenkomst noodopvang asielzoekers
Om de afspraken over komst, vestiging en sluiting van opvanglocaties voor asielzoekers vast te leggen, sluiten gemeenten bestuursovereenkomsten met het COA. Maar de grote toestroom van asielzoekers vraagt om maatwerkafspraken. Het OTAV-team heeft daarvoor een checklist laten maken. Lees meer
 
Agenda
Vraag van de week

Waar zijn materialen te vinden over participatieverklaring?
Onze gemeente wil graag aan de slag met het participatieverklaringstraject. In de brief van 18 januari 2016 over ‘Uitvoering maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring’ staat dat er voor de uitvoering van de participatieverklaring al verschillende materialen beschikbaar zijn. En dat deze materialen per direct via OTAV op verzoek te verkrijgen zijn. Waar zijn die materialen te vinden?
 
Antwoord
Het participatieverklaringstraject kan op verschillende manieren worden ingevuld. Het valt aan te raden hierover met uw regionale afdeling van vluchtelingenwerk in gesprek te gaan.
Prodemos heeft in opdracht van SZW een workshop ontwikkeld als invulling van het participatieverklaringstraject. Vanaf medio februari zijn de materialen via de OTAV-ondersteuningspagina op vng.nl beschikbaar.
 
Prodemos is ook bezig met het opzetten van een pool van waaruit trainers kunnen worden opgeleid om een workshop te geven als u deze wilt inzetten in het kader van het participatieverklaringstraject. Daarover volgt binnenkort meer informatie.
 
Op de Regionale Werkconferenties ‘Uitvoering Bestuursakkoord verhoogde asielinstroom’ worden workshops gegeven over de participatieverklaring met medewerking van gemeenten die mee hebben gedaan aan de pilot van SZW. U kunt zich hiervoor aanmelden.


Bekijk alle veelgestelde vragen
 
 
Nieuws

Terugblik Taskforce asiel en integratie januari 2016
9 februari 2016
De Taskforce asiel en integratie besprak in haar vergadering onder meer de stand van zaken Bestuursakkoord verhoogde asielinstroom I dat (na een ledenraadpleging) per 21 december 2015 vastgesteld. De Taskforce wil snel een onderbouwd beeld krijgen over het aantal opvangplekken dat al gerealiseerd is en het aantal plekken dat nog nodig is in 2016.Dat overzicht zal meer duidelijkheid bieden over de effectiviteit van het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA) en de subsidieregeling huisvesting.
Lees verder


Loketgezondleven.nl ook voor informatie over vluchtelingen
8 februari 2016
Op de website Loketgezondleven.nl is onlangs een rubriek toegevoegd over gezondheid van vluchtelingen. Lees verder


Terugblik Raad op Zaterdag 30 januari
1 februari 2016
Tijdens de Raad op Zaterdag was er veel belangstelling voor de workshop over de opvang van vluchtelingen. Aan bod kwamen zowel de opvang van asielzoekers als de verschillende mogelijkheden voor huisvesting van vergunninghouders en aspecten van integratie en participatie. Lees verder


Eerste huisvesting via versnellingsarrangement (GVA)
1 februari 2016
In Haarlem zijn onlangs de eerste vergunninghouders gehuisvest in niet-reguliere woonruimte via het Gemeentelijk versnellingsarrangement (GVA). Het gaat om veertig wooneenheden in een voormalig kantoorpand aan de Zijlweg. Lees verder


Brochure over vluchtelingen en werk
1 februari 2016
Waar moeten werkgevers rekening mee houden als ze vluchtelingen aan werk willen helpen. VluchtelingenWerk Nederland heeft een brochure gepubliceerd om werkgevers hierbij op weg te helpen. Lees verder


Subsidie voor bouw huisvesting vluchtelingen
29 januari 2016
Gemeenten kunnen vanaf maandag 1 februari 2016 subsidie aanvragen voor de bouw van woonvoorzieningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus (vergunninghouders). De bouw mag nieuwbouw zijn of de verbouw van gebouwen tot woonvoorziening voor minimaal vier vergunninghouders. Lees verder

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.
Tweet
Forward
afmelden