Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
26 MEI 2016

Regionale bijeenkomsten over de Participatieverklaring

Deze en volgende maand organiseert OTAV een reeks regionale bijeenkomsten over de Participatieverklaring en hoe u deze kunt inpassen in de maatschappelijke begeleiding. Vanaf juli 2017 is ondertekening ervan namelijk een verplicht onderdeel van het inburgerexamen. Lees meer

 


Nieuws

Praktijkvoorbeelden

Breda stimuleert integratie door wijkparticipatie. Deelname aan activiteiten in de buurt helpt vluchtelingen met een verblijfsstatus te integreren, biedt ze perspectief en bevordert de gezondheid. Breda werkt hierin samen met organisaties op het gebied van gezondheid, taal, onderwijs en begeleiding naar werk. Lees meer


Vraag van de week

Nieuwe vragen over asiel en financiën

Deze week zijn er drie nieuwe vragen toegevoegd aan onze faq’s: twee over het Gemeentefonds en eentje over het uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom. U vindt de vragen onder Veelgestelde vragen (rubriek Asiel en integratie>Financiën en asiel).

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.

Een overzicht van eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u onder Producten en Diensten: Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).