Copy
Bekijk deze mail in uw browser
nummer 5, 28 januari 2016

Wie zijn de accountmanagers van OTAV en wat doen ze?
Gemeenten die hulp nodig hebben bij hun asiel- en huisvestingsbeleid kunnen daarvoor de hulp inroepen van een accountmanager van OTAV. De accountmanagers komen op bezoek en regelen via het ondersteuningsteam een passende oplossing. Waar nodig schakelen zij daarbij externe deskundigen in.
 
Maar wie zijn die accountmanagers van OTAV en hoe ondersteunen ze gemeenten? In een reeks artikelen laten we u kennismaken met de verschillende accountmanagers in het land. Als eerste stellen wij OTAV-accountmanager Marlies Volten aan u voor. Lees meer

 
 
Publicatie uitgelicht
 
Handreiking bewonersbijeenkomsten over asielzoekers
Hoe bereid je een bewonersbijeenkomst voor en wat zet je in de uitnodiging? Wat moet je vooral niet vergeten en hoe zit het met de nazorg? DoeDemocratie begeleidde al meer gemeenten met het organiseren van bijeenkomsten over opvang van asielzoekers. Hun adviezen zijn voor gemeenten op een rij gezet. Lees meer

 
Agenda
Vraag van de week

Hoe worden alleenstaande minderjarige asielzoekers geregistreerd?
Sinds kort tellen de AMA’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers) mee voor de taakstelling inzake de huisvesting van statushouders. De opvang en voogdij zijn in Nederland in handen gegeven van Stichting Nidos.
 
Maar hoe wordt een en ander geregistreerd? En hoe kan de provincie controleren of de AMA’s zijn meegenomen in de huisvestingstaakstelling? Lees meer


Bekijk alle veelgestelde vragen
 
 
Nieuws

Twee nieuwe documenten over onderwijs aan asielzoekers
26 januari 2016
Op onze pagina uitvoeringsondersteuning bij asielbeleid zijn twee nieuwe documenten toegevoegd over onderwijs aan asielzoekers. De documenten geven antwoord op een groot aantal vragen van gemeenten bij het onderwijs aan asielzoekers. 
Lees verder


E-learningmodule publieke gezondheid asielzoekers
25 januari 2016
Hoe is in Nederland de gezondheidszorg voor asielzoekers geregeld? Welke gezondheidsproblemen komen bij deze groep het meest voor? Wat is een goede manier om met traumatische ervaringen om te gaan? Lees verder


Handreiking bewonersbijeenkomsten over asielzoekers
19 januari 2016
Hoe bereid je een bewonersbijeenkomst voor en wat zet je in de uitnodiging? Wat moet je vooral niet vergeten en hoe zit het met de nazorg? DoeDemocratie begeleidde al meer gemeenten met het organiseren van bijeenkomsten over opvang van asielzoekers. Hun adviezen zijn voor gemeenten op een rij gezet. Lees verder


Regionale werkconferenties Bestuursakkoord Asielinstroom
14 januari 2016
Bent u betrokken bij de opvang van asielzoekers, bij de huisvesting van vergunninghouders en/of bij hun maatschappelijke begeleiding, scholing, integratie, gezondheidszorg, werk, inkomen, of bij de bestuurlijke besluitvorming? Bezoek dan een van onze werkconferenties! Lees verder


Ketenservicelijn van IND breidt uit
12 januari 2016
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat de dienstverlening van de Ketenservicelijn uitbreiden. Gemeenten kunnen de Ketenservicelijn nu ook vragen stellen over zaken waarover de IND niet direct zelf gaat. De Ketenservicelijn richt daarvoor een brede backoffice op. Lees verder

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.
Tweet
Forward
afmelden