Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
6 OKTOBER 2016

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld

Sinds maart 2016 wonen twintig statushouders, tien jongeren en tien cliënten van zorginstelling Pluryn, samen in het pand Broekstaete in het centrum van Malden (gemeente Heumen). Het voorheen leegstaande bedrijfs-/kantoorpand aan de Broeksingel is voor een periode van vijf jaar gehuurd door de gemeente. Lees meer


Vraag van de week

€ 2.370 (maatschappelijke begeleiding) versus € 4.430 (integratie, participatie etc.) per vergunninghouder: Wat is het verschil? Lees meer

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.

Een overzicht van eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u onder Producten en Diensten: Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).