Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) Nieuwsbrief
16 FEBRUARI 2017

De nieuwsbrief van het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders heeft een nieuw uiterlijk gekregen. De inhoud verandert echter niet: we blijven aandacht besteden aan nieuws en ondersteuningsproducten van OTAV en aan relevante websites, bijeenkomsten en praktijkvoorbeelden. Graag attenderen wij u op de twee interviews met accountmanagers van OTAV in deze nieuwsbrief. Neem contact met ons op, als u de accountmanager in uw regio wilt spreken en/of als u behoefte heeft aan de inzet van een adviseur uit ons expertnetwerk in uw gemeente.

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld van de week

Beleid voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Malmö (Zweden)
Vanwege de geografische ligging van Malmö moet bijna iedereen die Zweden binnenkomt door de stad heen, zo ook vluchtelingen. In 2015 bracht dit een uitdaging met zich mee met betrekking tot de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Lees meer

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl.

vng.nl/otav
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief OTAV.