Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) Nieuwsbrief
30 MAART 2017

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld uitgelicht

Uitvoeringsprogramma 2017-2018 Zaanstad
In Zaanstad is een uitvoeringsprogramma vluchtelingen opgezet waarin het verkrijgen van huisvesting, het leren van de taal en het volgen van een opleiding parallel lopen. Daarnaast is er continu aandacht voor gezondheid en veiligheid. Voor de interne organisatie is een domeinoverstijgend programma opgezet, waarin alle beleids- en uitvoeringsafdelingen organisch samenwerken. Lees meer

Vraag van de week

Komt er een voorbeelddocument vanuit de VNG waarmee het gemeentebestuur kan besluiten statushouders als een van de urgente woningzoekende groepen aan te merken? Ja, de modelhuisvestingsverordening van de VNG wordt aangepast. Lees meer

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl.

vng.nl/otav
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief OTAV.