Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
1 DECEMBER 2016

OTAV gaat door in 2017!

Gemeenten kunnen ook in 2017 gebruik blijven maken van het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), een samenwerking van VNG en Rijk. Het OTAV beschikt over een helpdesk en biedt ondersteuning op maat via regionale accountmanagers en de inzet van experts. Lees verder


Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeelden

Actieplan Salzburg voor arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen
Het actieplan bestaat uit kwalificatie-screenings, taalverwerving, opleidingsprogramma’s voor jongeren en vrijwilligerswerk met als doel een baan. Lees meer


Vraag van de week

Hoe is de jeugdzorg voor kinderen die in een COA-voorziening verblijven geregeld? Wie is verantwoordelijk? Lees verder

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.

Een overzicht van eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u onder Producten en Diensten: Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).