Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
8 SEPTEMBER 2016

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld

De Noorse gemeente Bergen heeft een interdepartementale coördinatiestructuur ontwikkeld voor haar integratiestrategie. Volgens deze strategie is integratie een vast onderdeel van de verschillende beleidssectoren en is er dan ook geen apart budget voor integratie. Lees meer


Vraag van de maand

Kan een pand met woonbestemming toch in aanmerking komen voor GVA?

Kan een pand in aanmerking komen voor GVA als  het voldoet aan artikel 57 b/c/d van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en artikel 1 onderdeel d van de Leegstandwet, maar er wel een woonbestemming op ligt? Lees meer

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.

Een overzicht van eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u onder Producten en Diensten: Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).