Copy
Nieuwsbrief AMHK nummer 7, augustus 2014

Nieuws  
Model Handelingsprotocol AMHK in concept beschikbaar
De VNG heeft het conceptmodel Handelingsprotocol beschikbaar gesteld. We ontwikkelden het model met medewerking van gemeenten, cliënten, veldpartijen, beroepsgroepen, OM, brancheorganisaties en politie. We verwachten de definitieve versie in oktober te publiceren. Lees het bericht
 
Checklist: Wat moet u aanvullend regelen voor uw AMHK?
Een AMHK met begroting, personeelsplan en front- en backoffice is nog niet voldoende om een AMHK te laten functioneren. Hiervoor zijn ook aanvullende besluiten en voorzieningen nodig. Deze lichten we toe in de checklist en geven daarbij aan wat gemeenten minimaal moeten regelen. Lees het bericht
 
Handreiking Deskundigheid huiselijk geweld en kindermishandeling
De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt om goede afstemming tussen het regionale AMHK en het lokale sociale domein. Welke deskundigheid en competenties zijn hierbij nodig? Download de handreiking
 
AMHK’s en arbeidsvoorwaarden: onderzoek cao’s
De inrichting van de AMHK’s  kan gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden van personeel. Op de werknemers van de huidige AMK's en SHG’s kunnen drie cao's van toepassing zijn. De VNG liet een vergelijkend onderzoek uitvoeren. Download de publicatie
 
Gelderland: primeur met deskundigheidsbevordering AMHK
Na onze nieuwsspecial over deskundigheidsbevordering voor de AMHK’s stromen de aanvragen binnen. Regio Gelderland Zuid maakte direct een afspraak voor een intakegesprek. Met de uitvoering van het deskundigheidstraject bijt Gelderland Zuid het spits af op 4 september. Lees verder
 
AMHK=Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
SHG = Steunpunt Huiselijk Geweld
AMK = Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

VNG Ondersteuningsprogramma AMHK


naar boven