Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
23 JUNI 2016

Schrijfwijzer en bouwstenen voor plan van aanpak participatieverklaringstraject

Om in aanmerking te komen voor het extra bedrag van € 1370 per gehuisveste statushouder moeten gemeenten vóór 1 september a.s. een plan van aanpak/brief indienen bij het COA. OTAV heeft twee documenten voor gemeenten opgesteld:
1. een schrijfwijzer met een overzicht van de voorwaarden waaraan een plan van aanpak moet voldoen en 2. bouwstenen voor het vormgeven van het traject. Lees meer


Nieuws

Praktijkvoorbeelden

Een snelle integratie van vluchtelingen begint met de Nederlandse taal. Barneveld werkt met zogenaamde taalstages om mensen op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met de Nederlandse taal en cultuur. Lees verder


Vraag van de week

In paragraaf 2.4. van het Uitwerkingsakkoord wordt het partieel effect op het Gemeentefonds genoemd van € 353 miljoen. Welke onderwerpen vallen onder die € 353 miljoen van het Gemeentefonds en op welke onderwerpen wordt apart geïnvesteerd? Lees verder

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.

Een overzicht van eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u onder Producten en Diensten: Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).