Copy
View this email in your browser
Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders
Nieuwsbrief, 26 januari 2017

 
Nieuw: Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders

De ondersteuning van OTAV bij de opvang en integratie van vluchtelingen is uitgebreid met het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders. Doel van het programma is: gemeenten vraaggericht ondersteunen bij het organiseren van een integrale en samenhangende aanpak rondom welzijn en gezondheid van statushouders.

Het ondersteuningsprogramma is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland. Kijk voor meer informatie op: Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders

Dit is de eerste nieuwsbrief van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van OTAV. Als u deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, hoeft u niets te doen. Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden. U blijft dan wel geabonneerd op de nieuwsbrief van OTAV.
Nieuws
19 januari 2016
Gemeenten aan zet bij bevordering gezondheid statushouders
Een goede gezondheid helpt statushouders om sneller en beter te integreren en participeren. Het is belangrijk dat gemeenten hierin de regie nemen, het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunt daarbij. Lees verder
25 januari 2016
Regiocoördinatoren adviseren bij gezondheid statushouders
Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders bestaat uit twee deelprogramma’s: praktische ondersteuning door regiocoördinatoren en een kennisdelingsprogramma vanuit Pharos samen met GGD GHOR Nederland. Lees verder
25 januari 2016
Blog: Een gezonde keuze, ook voor vluchtelingen
Lindy Priester, regiocoördinator voor het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders heeft een blog geschreven over de (on)mogelijkheden van vluchtelingen om te kiezen voor een goede gezondheid. Lees verder
25 januari 2016
Geplande handreikingen gezondheid statushouders
Pharos en GGD GHOR Nederland werken vanuit het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders aan drie handreikingen om gemeenten te ondersteunen bij hun gezondheidsbeleid voor statushouders. Lees verder
Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het programmateam via otavgezondheid@vng.nl of 070 373 83 93.

Afmelden
Klik
hier om u af te melden voor de Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.