Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
16 DECEMBER 2016

Raad op Zaterdag 28 januari 2017 Eindhoven: workshop integratie en participatie

Afgelopen maanden hebben gemeenten duizenden statushouders gehuisvest. Hoe vinden zij hun weg in de gemeente? Op Raad op Zaterdag verzorgt OTAV een workshop voor raadsleden over de integratie en participatie van statushouders. Zie voor meer informatie de agenda van deze nieuwsbrief. 

 


Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeelden

De HOB (Huis Opleiding Baan) aanpak
De kern van het project HOB is zo snel mogelijk regulier betaald werk vinden voor statushouders die in de gemeenten Heusden, Loon op Zand of Waalwijk komen wonen, waar nodig voorafgegaan door een proefplaatsing. De loopbaanwensen van de kandidaten zijn niet leidend, maar vooral de werkgelegenheid in de regio. Lees verder


Vraag van de maand

OTAV is op zoek naar goede voorbeelden over financiële educatie voor statushouders. Ook andere voorbeelden voor wat betreft ondersteuning van statushouders bij hun financiële huishouding zijn gewenst. Deel uw voorbeeld door een email te sturen naar otav@vng.nl

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.

Een overzicht van eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u onder Producten en Diensten: Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).