Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) Nieuwsbrief
2 MAART 2017

Speerpunten OTAV in 2017

Gemeenten willen in 2017 vooral ondersteuning op de thema’s integratie en participatie, en huisvesting. Dat blijkt uit een peiling die het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) heeft gehouden over de ondersteuning die zij biedt aan gemeenten. Hieruit komt ook naar voren dat gemeenten positief zijn over het ondersteuningsprogramma. Gemeenten hebben vooral waardering voor de inzet van experts en regionale accountmanagers, de website, handreikingen en nieuwsbrieven. Lees meer

Nieuws

Bijeenkomsten

Vraag van de week

Zijn nieuwkomers verplicht de participatieverklaring te ondertekenen?
Gemeenten bieden in 2016 het participatieverklaringstraject aan voor vergunninghouders die zich per 1 januari 2016 in de gemeente hebben gevestigd. Dat is afgesproken in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom. Het participatieverklaringstraject is bedoeld om nieuwkomers vroegtijdig kennis te laten maken met de Nederlandse kernwaarden. Lees meer

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl.

vng.nl/otav
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief OTAV.