Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
10 JUNI 2016

Factsheet alleenstaande minderjarige vreemdelingen

VNG (OTAV) en Platform Opnieuw Thuis hebben een factsheet gemaakt om gemeenten en hun partnerorganisaties te informeren over de opvang en begeleiding van amv’ers en over hun huisvesting bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.

In het bestuursakkoord Verhoogde Instroom Asiel van november 2015 is afgesproken dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) kleinschalig in gemeenten worden opgevangen. De factsheet informeert over deze nieuwe situatie. Lees meer


Nieuws

Praktijkvoorbeelden

Eindhoven helpt studerende vluchtelingen. Eindhoven wil zorgen dat vluchteling-studenten kunnen studeren op eigen niveau, in eigen vakgebied, met behoud van uitkering en zonder sollicitatieplicht als studiefinanciering onmogelijk blijkt. Lees meer


Vraag van de week

Uitwerkingsakkoord: Geld volgt vergunninghouder: hoe werkt het?

In het Uitwerkingsakkoord (paragraaf 2.4) wordt beschreven dat het Gemeentefonds zal stijgen met een totaalbedrag van € 353 miljoen volgens de formule ‘geld volgt vergunninghouder’. Hoe gaat dit principe werken? Lees verder

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.

Een overzicht van eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u onder Producten en Diensten: Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).