Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Raadsledennieuwsbrief
31 MEI 2018

Video's Aan de slag als raadslid

Onder de titel 'Aan de slag als raadslid' maakten VNG'ers een reeks van video's speciaal voor (nieuwe) raadsleden.
De filmpjes staan op ons YouTube-kanaal in een afspeellijst.

Nieuws

Bijeenkomsten

Nieuwe modules Leeromgeving raadsleden

Voor nieuwe raadsleden én voor raadsleden die willen blijven leren is er de digitale Leeromgeving. Wekelijks komen er nieuwe modules bij die u voorzien in onmisbare kennis en vaardigheden. De leeromgeving is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden i.s.m. met de Vereniging van Griffiers en de VNG. >> leeromgeving.raadsleden.nl

Veelgestelde vraag

Moet bij het live via internet uitzenden of het maken van camerabeelden van een openbare raads- of commissievergadering vooraf expliciiet aan alle betrokkenen toestemming worden gevraagd? 

Nee, dat hoeft niet. In de Gemeentewet zijn voorschriften opgenomen m.b.t. de openbaarheid van raads- en commissievergaderingen. Gemeenteraad en commissies horen als vorm van volksvertegenwoordiging in de openbaarheid te vergaderen. Het maken van camerabeelden om een openbare raads- of commissievergadering via internet live uit te zenden is conform de privacywetgeving. Het live uitzenden kan als een ‘gerechtvaardigd doel’ worden aangemerkt. Het doel is een toegankelijke, laagdrempelige en transparante lokale politiek. De manier waarop de gegevens worden verwerkt is niet onverenigbaar met dit doel. 

Betrokkenen moeten wel actief geïnformeerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door een duidelijk bord op te hangen bij aanvang van de vergadering of door een mededeling bij de openbare kennisgeving van een vergadering. Insprekers in de raadsvergadering kunnen via het inspreekformulier worden gewezen op het feit dat de raadsvergadering live wordt uitgezonden.

Over de Raadsledennieuwsbrief
U ontvang deze nieuwsbrief omdat u raadslid of griffier bent (volgens het relatiebeheersysteem van de VNG) of omdat u zich heeft aangemeld. Voor vragen: mail naar info@vng.nl
vng.nl/raadsleden
Klik hier om u af te melden voor de raadsledennieuwsbrief.