Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
20 OKTOBER 2016

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld

Krimpenerwaard wil dat 80% van de statushouders binnen twee jaar na vestiging ‘participeert’ en start daarom vanaf dag 1 met een individueel ontwikkelplan voor statushouders. Lees meer


Vraag van de week

Indien er in asielzoekerscentra huiselijk geweld wordt gesignaleerd, waar liggen dan de verantwoordelijkheden voor het inzetten van hulp? Lees meer

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.

Een overzicht van eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u onder Producten en Diensten: Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).