Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
8 JULI 2016

Forum Regietafels Asielinstroom van start

Rijk en VNG hebben afgesproken het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom niet te beschouwen als een eenmalig resultaat, maar als de start van een meer structurele samenwerking. Ze hebben daarvoor de Landelijke regietafel verhoogde asielinstroom ingesteld.

Deze Landelijke regietafel beschikt sinds 7 juli 2016 over een forum waarop ze informatie kan delen met de regionale regietafels.

Het Forum Regietafels Asielinstroom is toegankelijk voor de leden van de landelijke en regionale regietafels en iedereen bij de gemeente die zich bezighoudt met het thema asiel en integratie. Het forum is belangrijke ondersteuning voor het functioneren van de regietafels. Lees meer


Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld

Bronckhorst vindt het belangrijk dat álle inwoners, ook nieuwe inwoners, zo snel mogelijk zelfstandig deelnemen aan de samenleving. De gemeente heeft daarom voor nieuwkomers een versneld en intensief maatwerktraject opgezet. Lees verder


Vraag van de week

Komen er nog wijzigingen in het GVA naar aanleiding van de landelijke regietafel van 29 juni 2016?
Ja, er komen onder andere wijzigingen in de vergoeding. Lees verder

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.

Een overzicht van eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u onder Producten en Diensten: Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).