Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Raadsledennieuwsbrief
26 APRIL 2018

Opleidingen en competentiescan raadsleden

Opleidingen, trainingen, e-learningmodules, maar ook handreikingen, animaties etc.: het 'leeraanbod' voor raadsleden is groot en divers. Op de Leeromgeving voor raadsleden vindt u een overzicht van het totaalaanbod aan leermiddelen.
Lees verder 

Wilt u weten waar uw krachten liggen als raadslid en waar u zich op kunt verbeteren?
Doe dan de competentiescan voor raadsleden.

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld: AVG en gegevensmanagement

Vanaf 25 mei a.s. is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Organisaties (dus ook gemeenten) moeten dan voldoen aan strengere eisen rond gegevensverwerking. Edam-Volendam ziet de AVG vooral als kans om gegevens en privacy goed te managen. Lees verder: VNG Databank Praktijkvoorbeelden

Goede Raad helpt (nieuwe) raadsleden op weg

Goede raad.vng.nl helpt u op weg als (nieuw) raadslid met ‘basisinformatie’ (gemeentefinanciën, rollen en instrumenten, rechtspositie, integriteit e.d.), informatie over actuele thema’s, een overzicht van de VNG-dienstverlening, en een beeld van de VNG als vereniging.

Over de Raadsledennieuwsbrief
U ontvang deze nieuwsbrief omdat u raadslid of griffier bent (volgens het relatiebeheersysteem van de VNG) of omdat u zich heeft aangemeld. Voor vragen: mail naar info@vng.nl
vng.nl/raadsleden
Klik hier om u af te melden voor de raadsledennieuwsbrief.