Copy
View this email in your browser
Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders
Nieuwsbrief, 9 februari 2017

 
Eerste drie handreikingen gepubliceerd
 
Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders heeft zijn eerste drie handreikingen opgeleverd (zie de nieuwsberichten hieronder). Het gaat om een reeks handreikingen die een uitwerking zijn van het stappenplan gezondheidsbevordering statushouders van de VNG.
 
De eerste handreiking gaat in op de regie en ketensamenwerking bij gezondheidsbeleid voor statushouders. De tweede en derde handreiking zijn meer gericht op de statushouders zelf: de ene gaat over wegwijs maken in de gezondheidszorg en de andere over de actieve rol die statushouders zelf kunnen innemen.
Nieuws

9 februari 2017
Statushouders wegwijs maken in gemeente en gezondheidszorg

Statushouders die hier net zijn, willen weten hoe het hier werkt, de taal leren en aan het werk. Dat vraagt om goede informatievoorziening en voorlichting aan statushouders met het oog op gezondheid, vitaliteit en zelfredzaamheid. Nu is er een handreiking met tips over hoe u dit lokaal organiseert. Lees verder

9 februari 2017
Regie en ketensamenwerking rond gezondheid van statushouders

Aandacht voor gezondheid past bij het streven naar vitale en zelfredzame burgers die volop deelnemen in de maatschappij. Dat betekent ook dat er aandacht moet zijn voor de gezondheid van statushouders. Daarover gaat de handreiking Regie en ketensamenwerking rond de gezondheid van statushouders. Lees verder

9 februari 2017
Handreiking voor activeren statushouders bij beleid

Wat u als gemeente ook doet voor statushouders, betrek ze erbij: zij kunnen een bijdrage leveren aan de maatschappij en dit werkt positief op de integratie en gezondheid van uw nieuwe inwoners. In de handreiking over het activeren van statushouders leest u hoe u hen bij uw beleid kunt betrekken. Lees verder

9 februari 2017
Samenwerking in de U16 rondom integratie van vluchtelingen

Sanne Kos, regiocoördinator Utrecht, voor het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders, vertelt in haar blog voor het programma hoe belangrijk samenwerking is om te zorgen voor een goede gezondheid van vluchtelingen. Lees verder
Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het programmateam via otavgezondheid@vng.nl of 070 373 83 93.

Afmelden
Klik hier om u af te melden voor de Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.