Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
12 MEI 2016

Regionale bijeenkomsten Participatieverklaring
In de maanden mei en juni organiseert OTAV (OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders) een reeks regionale informatiebijeenkomsten over de Participatieverklaring voor nieuwkomers in Nederland.

U krijgt er informatie over hoe u de Participatieverklaring kunt inpassen in de maatschappelijke begeleiding, over de richtlijnen van de Participatieverklaring en de aanpak van andere gemeenten. Daarnaast zijn er workshops waar u met elkaar in gesprek kunt gaan over de inhoudelijke invulling van het participatieverklaringstraject.

Een overzicht van alle data en locaties van de bijeenkomsten vindt u in de Agenda.


Nieuws

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden Asiel en integratie in kaart

Bekijk de kaart met voorbeelden van noodopvang en AZC, communicatie en draagvlak, huisvesting, integratie, participatie, zorg en onderwijs. Stuur ook uw eigen voorbeeld in via: praktijkvoorbeelden@vng.nl


Vraag van de week

Waar vind ik informatie over besluitvorming opvang en huisvesting?

OTAV heeft een handreiking gemaakt over de besluitvorming rond de opvang van asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders met stappen in het proces, keuzes, overwegingen, tips etc.: Lees verder

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.

Een overzicht van eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u onder Producten en Diensten: Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).