Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
10 NOVEMBER 2016

Nieuws

Praktijkvoorbeeld

Wijk bij Duurstede beschouwt de huisvesting en begeleiding van vluchtelingen met een verblijfsvergunning als één maatschappelijke opgave. De gemeente heeft daarvoor een projectopdracht vastgesteld: Huisvesting en begeleiding van vergunninghouders. Lees meer


Vraag van de week

Hoe is de tolkenvergoeding bij de huisarts of in het ziekenhuis geregeld voor statushouders die in de gemeente wonen? Komen de kosten voor rekening van de gemeente of van de huisarts of het ziekenhuis? Lees verder

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.

Een overzicht van eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u onder Producten en Diensten: Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).