Copy
Gebruik de ruimte hier om een teaser te plaatsen. De tekst zal worden getoond in de preview van enkele mail clients.
Extra Nieuwsbrief Veilig Thuis / AMHK, 2 september 2014

Ook in uw vakantieperiode is veel AMHK-nieuws verschenen. Om snel weer helemaal op de hoogte te zijn ontvangt u deze extra nieuwsbrief. 

Inhoud  
Model Handelingsprotocol AMHK in concept beschikbaar
De VNG heeft het conceptmodel Handelingsprotocol beschikbaar gesteld. We ontwikkelden het model met medewerking van gemeenten, cliënten, veldpartijen, beroepsgroepen, OM, brancheorganisaties en politie. We verwachten de definitieve versie in oktober te publiceren.
Lees het bericht
 
Checklist: Wat moet u aanvullend regelen voor uw AMHK?
Een AMHK met begroting, personeelsplan en front- en backoffice is nog niet voldoende om een AMHK te laten functioneren. Hiervoor zijn ook aanvullende besluiten en voorzieningen nodig. Deze lichten we toe in de checklist en geven daarbij aan wat gemeenten minimaal moeten regelen. Lees het bericht
 
Handreiking Deskundigheid huiselijk geweld/kindermishandeling
De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt om goede afstemming tussen het regionale AMHK en het lokale sociale domein. Welke deskundigheid en competenties zijn hierbij nodig? Download de handreiking
 
AMHK’s en arbeidsvoorwaarden: onderzoek cao’s
De inrichting van de AMHK’s  kan gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden van personeel. Op de werknemers van de huidige AMK's en SHG’s kunnen drie cao's van toepassing zijn. De VNG liet een vergelijkend onderzoek uitvoeren. Download de publicatie
 
Gelderland: primeur met deskundigheidsbevordering AMHK
Na onze nieuwsspecial over deskundigheidsbevordering voor de AMHK’s stromen de aanvragen binnen. Regio Gelderland Zuid maakte direct een afspraak voor een intakegesprek. Met de uitvoering van het deskundigheidstraject bijt Gelderland Zuid het spits af op 4 september. Lees verder

Nieuwe naam 'Veilig Thuis' gelanceerd!
'Veilig Thuis’ is de nieuwe naam voor de AMHK’s die gemeenten aan het inrichten zijn. De naam sluit aan op de publiekscampagne van het Rijk 'Voor een veilig thuis' met de bekende slogan: 'Het houdt niet op. Niet vanzelf'.
Lees verder

AMHK's moeten aansluiten op CORV
Elke gemeente, maar ook ieder AMHK moet vanaf 1 januari een CORV-aansluiting hebben. De VNG ondersteunt gemeenten daarbij. AMHK’s kunnen op die ondersteuning meeliften via een speciaal ondersteuningsprogramma van KING en VNG. Lees verder

Programma van Eisen voor AMHK's
Het laatste nieuws van het ICT-front voor AMHK's is dat er op het ogenblik hard gewerkt wordt aan de basisconfiguratie voor de AMHK applicatie. Die basisconfiguratie wordt in de tweede helft van september getest. Lees verder


Zorgmeldingen politie
In juni publiceerde de VNG een factsheet over zorgmeldingen van de politie. Gemeenten en regio's moeten afspraken maken met de politie over de adressering én het proces van routering tussen gemeenten en AMHK. Om dit tijdig op orde te hebben moeten gemeenten en politie snel afspraken maken. Lees verder


AMHK = Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
SHG = Steunpunt Huiselijk Geweld
AMK = Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

VNG Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis / AMHK


naar boven