Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
2 FEBRUARI 2017

Nieuws

Praktijkvoorbeeld

Vier jongeren in één huis. Dat is hoe de stichting Kansrijk Wonen jongeren helpt op eigen benen te staan. De stichting helpt op deze manier ook jonge statushouders. Lees meer


Vraag van de week

Krijgen vergunninghouders de inrichtingskosten vergoed?
Het college van B&W heeft de bevoegdheid en verantwoordelijkheid te beoordelen of en in welke mate iemand bijzondere bijstand krijgt ter dekking van de kosten van de inrichting van de woning. Lees meer

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.

Een overzicht van eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u onder Producten en Diensten: Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).