Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
21 APRIL 2016

OTAV-accountmanager Erwin Derks aan het woord

Erwin Derks wil als OTAV-accountmanager vraaggericht werken. Hij gaat op verzoek met gemeenten meedenken over en bijdragen leveren aan alle vraagstukken rondom asielzoekers en vergunninghouders.

Erwin Derks: ‘Dat kan betekenen dat ik aanschuif bij halfjaarlijkse regio-overleggen over gemeentelijke huisvestingstaakstellingen maar ook dat ik twee keer per week bij dezelfde gemeente zit om te helpen een business case rond te krijgen voor een project.’ Lees verder


Nieuws

Praktijkvoorbeelden

Participatieverklaring: aanpak Tholen

Alle gemeenten moeten hun nieuwkomers een participatieverklaringstraject aanbieden.  Tholen heeft hiervoor een plan van aanpak gemaakt. Lees verder


Vraag van de week

Sommige gemeenten financieren integratieprojecten voor statushouders met subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hoe kunnen gemeenten aanspraak maken op ESF-subsidie en deze inzetten voor statushouders? Lees verder

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.

Een overzicht van eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u onder Producten en Diensten: Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).