Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
20 JANUARI 2017

Benieuwd wat OTAV u te bieden heeft in 2017?
De accountmanagers en experts van OTAV staan tot 1 juli 2017 ter beschikking van gemeenten. De accountmanagers komen op verzoek naar uw gemeente, beantwoorden uw vragen en kunnen waar nodig een expert inschakelen. Maar gemeenten kunnen ook aanspraak maken op ondersteuningstrajecten van maximaal vijf dagen. Hiervoor worden (externe) experts ingezet. Lees meer


Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld

WegwijZ
Zeist heeft een app gemaakt, WegwijZ, die vluchtelingen helpt bij hun integratie. Met informatie over wonen, werk en studie, financieel-administratieve zaken etc. Lees meer


Vraag van de week

Wie is verantwoordelijk voor het vervoer van asielzoekerskinderen die in een AZC verblijven en die naar een school voor speciaal onderwijs moeten? Lees meer

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.

Een overzicht van eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u onder Producten en Diensten: Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).