Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
28 JULI 2016

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld: richtlijnen huisvesting 18+ jongeren

Mede op verzoek van gemeenten is in het Bestuursakkoord (november 2015) afgesproken dat Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen kleinschalig worden opgevangen. Tilburg maakte richtlijnen en procesafspraken voor het verkrijgen van eerste huur, inrichtingskosten en een aanvullende uitkering voor 18+ statushouders. Zie: VNG-databank Praktijkvoorbeelden.


Veelgestelde vragen: alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Tellen amv’ers mee voor de taakstelling? Hoe wordt voor een warme overdracht gezorgd? De afgelopen maanden kwamen bij het OTAV diverse van dit soort vragen binnen. De belangrijkste vragen en antwoorden hebben we op een rij gezet. Lees verder

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is een samenwerking van verscheidene ministeries en de VNG en werkt nauw samen met het Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het OTAV via 070-3738398 of otav@vng.nl. Lees de factsheet voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten.

Een overzicht van eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u onder Producten en Diensten: Nieuwsbrief OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).