Copy
Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.
VNG:Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders Nieuwsbrief
26 APRIL 2018

Nieuws

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeeld

De gemeente Ooststellingwerf heeft een gezondheidsprofiel opgesteld voor de 131 statushouders die in 2015-2017 in de gemeente zijn gehuisvest. De studie geeft inzicht in risico's en beschermende factoren voor de gezondheid van statushouders. Lees meer

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met het programmateam via otavgezondheid@vng.nl of 070 373 83 93.

vng.nl/otavgezondheid
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.