Copy

Butlletí d'actualitat jurídica

Agenda

09.11 Tarragona: Jornada de formació sobre la base de dades vLex

13.11 Barcelona: La rendició de comptes de l'administració concursal

13.11 Barcelona: La presó provisional. Anàlisi crítica de la seva aplicació pràctica

15.11 Terrassa: La pericial toxicològica
Destacat

Existeix una cura per a la publicitat digital després de l'arribada del RGPD?

 

La publicitat digital està formada de dades que precisen d'un ús lògic que respecti la privadesa dels usuaris. Es tem que el RGPD destrueixi aquest sector, però no és el cas: les lleis són positives per als dos costats de la balança. La idea d'aquesta regulació de dades és que s'utilitzin conscientment proporcionant major benefici al consumidor.

   TUITS DESTACATS

@JesusFamilex Suprem i AJD: fi del partit? https://bit.ly/2JLSsxw


@Cuatrecasas El Parlament Europeu ha aprovat la nova versió del text de la Directiva de Serveis #Audiovisuals. Així, a l’espera de que el Consell de la UE aprovi la versió definitiva d'aquesta Directiva, aquests són els principals canvis que implica https://bit.ly/2zARCPv


@el_pais Segons la justícia europea, els hereus d'un treballador mort en el seu lloc de treball tenen dret a rebre una compensació econòmica a compte de les vacances no gaudides pel finat https://bit.ly/2yX8nF0

Jurisprudència

NUL·LITAT DE CLÀUSULA SÒL. FALTA DE TRANSPARÈNCIA. En els casos d'estimació del recurs de cassació per adaptació de la jurisprudència a la doctrina del TJUE sobre els efectes de la nul·litat de les clàusules sòl, procedeix la imposició de les costes de les instàncies conforme als principis de venciment, no vinculació del consumidor a les clàusules abusives i efectivitat del dret comunitari. STS nº 567/2018 Civil 11/10/2018

 

ROCEDIMENT ADMINISTRATIU. ESMENA D'OMISSIONS. Quan l'art. 71 LRJPAC exigeix per a la terminació del procediment que es dicti per l'Administració la corresponent resolució declarant el “desistiment per caducitat”, si abans de dictar-se aquesta resolució el sol·licitant corregeix el defecte i completa les exigències de l'art. 71, la ulterior resolució que declara desistit a l'interessat i l'arxiu del procediment no resulta ja procedent. STS nº 1342/2018 Contenciós-Administratiu 19/07/2018

 

PENSIÓ COMPENSATÒRIA. IMPUTACIÓ A l'ÚS DE L'HABITATGE. La sentència d'instància va decidir sobre la pensió compensatòria imputant-la a l'ús de l'habitatge i sense quantificar-la econòmicament. En resultar modificada aquesta sentència per l'Audiència en el sentit que l'atribució de l'ús de l'habitatge passa ara a ser temporal, cal entendre que comporta també la temporalitat de la pensió compensatòria. STS nº 572/2018 Civil 15/10/2018


JUDICI DAVANT EL TRIBUNAL DEL JURAT. GARANTIES PROCESSALS. La falta de lectura íntegra de l'acta de votació del jurat que contenia el veredicte al moment de la seva comunicació constitueix una infracció de la Llei Orgànica del Tribunal del Jurat i implica un trencament de normes i garanties processals que afecta al dret defensa de les parts, provocant per a elles una situació d'efectiva indefensió. STSJ Astúries nº 26/2018 Penal 23/10/2018IMPUGNACIÓ D'ACORDS SOCIALS. REPRESENTACIÓ EN LA JUNTA GENERAL. No és exigible que la signatura estesa en un document privat per un soci per a la seva representació per una altra persona en la junta general estigui legitimada per algun dels mitjans previstos en dret, com la legitimació notarial de la signatura. La norma obliga al fet que la representació s'estengui a la totalitat de les participacions socials del soci. SAP Barcelona nº 651/2018 Civil 08/10/2018

Legislació

Catalunya

ACORD INTERPROFESSIONAL DE CATALUNYA. Correcció d'errades a la Resolució TSF/2053/2018, de 4 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord Interprofessional de Catalunya per als anys 2018-2020. 

Share
Tweet
Share
+1
Actualitat

El Suprem rectifica i dicta que és el client qui ha de pagar l'impost de les hipoteques

El TS ha decidit aquest dimarts a la tarda que serà el client qui haurà de seguir pagant l'impost d'actes jurídics documentats de les hipoteques, posant fi a la polèmica després del suspens generat per la sentència que va canviar la doctrina que es venia aplicant.

 

L'Advocacia Espanyola desmenteix el comunicat del Ministeri de Justícia sobre el Torn d'Ofici

El Consell General de l'Advocacia Espanyola manifesta la seva absoluta i rotunda disconformitat amb el comunicat del Ministeri de Justícia sobre el retard en el pagament dels mesos de juliol, agost i setembre a més de 20.000 advocats del Torn d'Ofici de l'anomenat territori comú.El Tribunal Suprem desestima el recurs del Consell General de l'Advocacia contra l'especialització de Jutjats en matèria de clàusules abusives

El TS ha desestimat el recurs presentat pel CGAE contra la resolució de la CGPJ, de 25 de maig de 2017, pel qual s'atribueix a determinats jutjats que de manera exclusiva i no excloent coneguin de la matèria relativa a les condicions generals incloses en contractes de finançament de préstecs hipotecaris.El futur del IAJD podria passar pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Després de la resolució de la Sala contenciosa administrativa del Suprem d'aquest dimarts, sembla que el futur de l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats podria estar a Luxemburg, a la seu de Tribunal de Justícia de la Unió Europea.Jutges i fiscals convoquen una jornada de vaga general el proper 19 de novembre

Les set associacions judicials i fiscals han convocat oficialment una jornada de vaga general, indicant al Ministeri de Justícia que si abans d'aquest dia no fan arribar una oferta sobre les seves reivindicacions professionals i salarials tornaran a citar a jutges i fiscals per realitzar “noves mesures de pressió” en les setmanes següents.L'Audiència de Lleida condemna als pares d'una menor per estafar amb la malaltia de la petita

El Tribunal de la secció primera de l'Audiència Provincial de Lleida condemna per estafa continuada agreujada als pares que van utilitzar la malaltia de la seva filla menor com a engany per aconseguir diners de tercers en concepte de donacions.

Share
Share
Tweet
Forward to Friend
Està rebent aquest missatge com a subscriptor del butlletí diari d'actualitat jurídica. vLex us dona accés al més complert fons editorial del mercat: els millors autors nacionals i internacionals, juntament amb la legislació, la jurisprudència i milers de models de contracte apunt per a ser utilitzats. 

Copyright © 2018                                                                                                                   Política de Privacitat 
                                                                                                                                          Termes i condicions d'ús


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
vLex ES · Almogàvers 119-123, 3era planta · Barcelona, Barcelona 08018 · Spain