Copy

Butlletí d'actualitat jurídica

Agenda

09.04 Tarragona: La intervenció del Ministeri Fiscal als procediments de família

11.04 Barcelona: L’extinció de les autoritzacions de residència o de residència i treball

24.04 Barcelona: La protecció dels menors d'edat en casos de violència de gènere

22-24.05 Lleida: IX Trobada anual de socis de la Societat Catalana d’Advocats de Família
Destacat

Campanya de la declaració de la Renda 2018

Els contribuents ja poden obtenir l'esborrany de la declaració, en una campanya que es presenta amb novetats com la fi de la tributació de les prestacions per maternitat i paternitat, i l'augment de les deduccions per despeses de guarderia, per família nombrosa i per inversió en empreses de nova creació.

   TUITS DESTACATS


@elindepcom El Jutjat del Mercantil de València imposa el 5% més interessos a gegants com Iveco o Mercedes per constituir un cartell sancionat per la Comissió Europea en 2017 https://bit.ly/2IaVzAi

@UOCNews El profesor de @UOCedcp @pvidal analitza al @diariARA la normativa que obliga a totes les empreses a instaurar un sistema de fitxar: “un cop entri en vigor la llei, s’haurà de veure com respira Inspecció de Treball, perquè la normativa és molt oberta” https://bit.ly/2OIKp71

@vlex_es vLex adquireix Justis, proveïdor britànic d'informació jurídica, ampliant la seva oferta global de continguts i serveis en més de 20 països http://ow.ly/KFOl30oeXQ2

Jurisprudència

PRESTACIÓ PER PATERNITAT. EXEMPCIÓ IRPF. La STS de 3 d'octubre de 2018 es limita a declarar exemptes les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social. Si bé, han de considerar-se igualment exemptes a causa de la seva mateixa naturalesa, causa i règim regulador, les prestacions públiques per paternitat satisfetes igualment per la Seguretat Social. DGT Qüestió Vinculant nº V0130-19 18/01/2019


CLÀUSULA SÒL. CONTROL DE TRANSPARÈNCIA. INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL. La informació precontractual va ser facilitada al client mitjançant correus electrònics. De l'examen dels correus es desprèn que l'entitat va donar un tractament secundari a la clàusula sòl, perquè la seva existència va quedar referenciada en un simple incís dins d'un extens cúmul d'esments i dades de les condicions generals del préstec que dificultaven la comprensió de la realitat resultant. STS nº 127/2019 Civil 04/03/2019


NACIONALITAT PER RESIDÈNCIA. GRAU D'INTEGRACIÓ. POLIGÀMIA. Els requisits per a ser creditor de la nacionalitat han de complir-se i acreditar-se en el moment de la sol·licitud. No tota situació personal estranya a l'ordenament jurídic espanyol implica necessàriament un insuficient grau d'integració en la societat. No obstant això, la poligàmia no és simplement una cosa contrària a la legislació espanyola, sinó que repugna a l'ordre públic perquè pressuposa la desigualtat entre homes i dones. SAN Contenciós-Administratiu 04/02/2019


COMPLIMENT DE DIRECTIVA COMUNITÀRIA. CONTRACTES DE CRÈDIT. Espanya no ha adoptat les disposicions necessàries per a donar compliment a la Directiva sobre els contractes de crèdit celebrats amb consumidors per a béns immobles d'ús residencial. Hauria de ser condemnada a pagar una multa coercitiva diària d'uns 106.000 euros fins que doni compliment a la Directiva. Conclusions TJUE nº C-569/17 28/03/2019


PRÉSTEC HIPOTECARI. NOVACIÓ MODIFICATIVA. AJD. Quan l'escriptura pública de novació modificativa incorpori simplement modificacions sobre les clàusules financeres, estarà subjecta al gravamen d’AJD si compleix els requisits d’inscribilitat i té per objecte quantitat o cosa valuable. L'exempció s'estendrà només a les clàusules relatives a l'interès del préstec, a l'alteració del termini del préstec, o a ambdues. STS nº 338/2019 Contenciós-Administratiu 13/03/2019

 

Legislació

Europa

CIBERSEGURETAT DE LES XARXES. Recomanació (UE) 2019/534 de la Comissió, de 26 de març de 2019, Ciberseguretat de les xarxes.


Espanya

DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT DE DETERMINATS DEUTES. PROCEDIMENT I CONDICIONS. AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA. Ordre HAC/350/2019, de 5 de març, per la qual es modifica l'Ordre EHA/1658/2009, de 12 de juny, per la qual s'estableixen el procediment i les condicions per a la domiciliació del pagament de determinats deutes la gestió dels quals té atribuïda l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL. ESTIBA PORTUARIA. Reial Decret-llei 9/2019, de 29 de març, pel qual es modifica la Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal, per a la seva adaptació a l'activitat de l'estiba portuaria i es conclou l'adaptació legal del règim dels treballadors per a la prestació del servei portuari de manipulació de mercaderies.


LLETRATS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA. Ordre JUS/364/2019, de 22 de març, per la qual es determina el percentatge del complement de destinació a retribuir per substitucions realitzades per Lletrats de l'Administració de Justícia als quals els sigui aplicable el Reial Decret 1130/2003, de 5 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu del Cos de Secretaris Judicials.


XARXA EUROPEA DE SERVEIS D'OCUPACIÓ. Reial Decret 207/2019, de 29 de març, pel qual es regula el sistema nacional d'admissió de membres i socis de la Xarxa EURES a Espanya.


FORMACIÓ PROFESSIONAL. Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.


REGISTRE D'ENTITATS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL. Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, per la qual es regula el Registre Estatal d'Entitats de Formació del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, així com els processos comuns d'acreditació i inscripció de les entitats de formació per a impartir especialitats formatives incloses en el Catàleg d'Especialitats Formatives.


MINISTERI FISCAL. EXPROPIACIÓ FORÇOSA. Circular 6/2019, de 18 de març, de la Fiscalia General de l'Estat, sobre la intervenció del Ministeri Fiscal en els procediments d'expropiació forçosa.


OCUPACIÓ PÚBLICA. Reial Decret 211/2019, de 29 de març, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2019.


OCUPACIÓ PÚBLICA. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA. Reial Decret 214/2019, de 29 de març, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització corresponent a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, per al personal de l'Administració de Justícia per a 2019.


COMPTES DE PAGAMENT. PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ. Reial Decret 164/2019, de 22 de març, pel qual s'estableix un règim gratuït de comptes de pagament bàsics en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o amb risc d'exclusió financera.


Catalunya

CALENDARI ESCOLAR. CENTRES NO UNIVERSITARIS. Ordre EDU/56/2019, de 26 de març, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Share
Tweet
Share
+1
Actualitat

Entra en vigor el permís de paternitat de vuit setmanes

Les dues primeres setmanes hauran d'agafar-se a partir del part, mentre les sis restants es podran repartir durant el primer any


Arrenca la primera campanya de la renda sense paper

Gairebé 20 milions de contribuents presentaran la seva declaració de l'IRPF, del 2 d'abril a l'1 de juliol, amb novetats en exempcions, deduccions i tributació de rendes baixes.


El Tribunal Suprem estableix que no procedeix indemnització per cessament a interins per substitució

La Sentència assenyala que el TJUE, en la seva segona resolució sobre la matèria, avala la norma espanyola que no aplica cap indemnització en cas de venciment regular del contracte d'interinitat per substitució d'un altre treballador amb dret a reserva de lloc de treball.


El Poder Judicial tanca dos jutjats de Martorell pel mal estat dels edificis

Els immobles pateixen greus deficiències que han provocat inundacions i ensorraments del sostre.


Justícia anuncia que convocarà 300 noves places per a jutges i fiscals en l'oferta d'ocupació pública de 2019

Les noves places es destinaran a la substitució gradual de l'ocupació temporal en totes dues carreres i a la cobertura de les necessitats de l'Administració de Justícia.


El Congrés convalida el decret del lloguer que allarga els contractes

La norma aprovada allarga els contractes dels tres anys anteriors a cinc o set anys (en cas de persones jurídiques) i limita les fiances i els desnonaments de persones vulnerables.

Share
Share
Tweet
Forward to Friend
Està rebent aquest missatge com a subscriptor del butlletí diari d'actualitat jurídica. vLex us dona accés al més complert fons editorial del mercat: els millors autors nacionals i internacionals, juntament amb la legislació, la jurisprudència i milers de models de contracte apunt per a ser utilitzats. 

Copyright © 2018                                                                                                                   Política de Privacitat 
                                                                                                                                          Termes i condicions d'ús


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
vLex ES · Almogàvers 119-123, 3era planta · Barcelona, Barcelona 08018 · Spain