Copy

Butlletí d'actualitat jurídica

Agenda

12.12 Sabadell: Conferència sobre el delicte de lesions: perspectiva forense i legal

13.12 Terrassa: Com interposar una demanda davant el TEDH?

17.12 Barcelona: Jornada en matèria de la LO Protecció de Dades Personals i Garanties de Drets Digitals

18.12 Barcelona: Blanqueig de Capitals 2.0: Dark Net i ús de Criptomonedes

Destacat

Exempció en l’IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat de la Seguretat Social


L'Agència Tributària ha habilitat un formulari específic per facilitar la sol·licitud de rectificació de les declaracions dels exercicis 2014 i 2015 per les retencions efectuades sobre les prestacions abonades per maternitat i paternitat, que han estat declarades exemptes de l'impost en virtut de la STS nº 1462/2018, 03 d'octubre de 2018.

   TUITS DESTACATS
 

@conselladvocat Comissions de Protecció dels Drets dels Animals dels Col·legis d’Advocats catalans demanen que es deixin d’utilitzar animals a les cavalcades de Reis https://goo.gl/ARQsFp

@ICATTarragona L'@ICATTarragona s'adhereix a la campanya del #CGAE per la prevenció dels delictes d'odi https://goo.gl/bXPdbP

@comunicacioicab El @GAJBarcelona Run Club comença el 12 de #desembre 2018. Activitat pensada per fomentar els hàbits saludables i, alhora, generar sinergies coneixent companys/es de professió. Us podeu inscriure a: https://bit.ly/2FHx2TO

Jurisprudència

ÚS DE L'HABITATGE FAMILIAR. EXTINCIÓ. CONVIVÈNCIA AMB UNA ALTRA PERSONA. La introducció d'un tercer en l'habitatge en manifesta relació estable de parella amb el progenitor que es va beneficiar de l'ús per haver-se-li assignat la custòdia dels fills, canvia l'estatus del domicili familiar, i afecta a altres aspectes com la pensió compensatòria o l'interès dels fills, perquè introdueix elements de valoració diferents dels que es van tenir en compte inicialment. STS nº 641/2018 Civil 20/11/2018

 

CONTROL PARLAMENTARI. GOVERN EN FUNCIONS. El fet que un Govern estigui en funcions no impedeix la funció de control de les Càmeres, ja que en la mesura en què el Govern segueix desenvolupant activitat, aquesta no pot quedar exempta del control de les Corts Generals, sense perjudici que la funció de control haurà d'adequar-se a la pròpia situació del Govern en funcions. STC Ple 14/11/2018

 

ACUMULACIÓ DE CONDEMNES. PENA DE MULTA CONDICIONADA. No és prou una relativa proximitat de dates perquè càpiga l'acumulació. Mai no poden acumular-se condemnes per fets succeïts amb posterioritat a la sentència més antiga de les agrupades. La responsabilitat personal subsidiària derivada de l'impagament de la pena de multa és pena privativa de llibertat i per tant susceptible d'acumulació amb penes de presó, però mentre no es produeix la conversió de la multa no és procedent l'acumulació. STS nº 460/2018 Penal 11/10/2018

 

RETIRADA DEL REGNE UNIT DE LA UE. REVOCACIÓ UNILATERAL. L'article 50 TUE admet la revocació unilateral de la notificació de la intenció de retirar-se de la Unió. Aquesta possibilitat persisteix fins al moment en què es conclogui formalment l'acord de retirada. Conclusions TJUE nº C-621/18 04/12/2018

 

PROCEDIMENTS PENALS. PAGAMENT DE COSTES PROCESSALS. Quan es tracti de diversos delictes i de diversos acusats, les costes es dividiran en primer lloc pel nombre de delictes i després pel nombre d'acusats. No procedeix declarar d'ofici les costes corresponents a delictes objecte d'acusació però no de condemna, així com les corresponents als acusats que resultin absolts. STS nº 478/2018 Penal 17/10/2018

Legislació

Europa

ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA. Formulari d'assistència jurídica gratuïta
 

Espanya

IPRF. ESTIMACIÓ OBJECTIVA. Ordre HAC/1264/2018, de 27 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2019 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit.
 

CLASSES PASSIVES. PENSIÓ DE VIDUÏTAT. Reial Decret 1413/2018, de 2 de desembre, pel qual es desenvolupen les previsions de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 en matèria de pensions de viduïtat del Règim de Classes Passives de l'Estat.
 

CADASTRE. DECLARACIÓ D'ALTERACIONS. Ordre HAC/1293/2018, de 19 de novembre, per la qual s'aprova el model de declaració d'alteracions cadastrals dels béns immobles i es determina la informació gràfica i alfanumèrica necessària per a la tramitació de determinades comunicacions cadastrals.
 

PERSONAL Al SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ. Resolució de 22 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es publiquen els acords per a l'ampliació del permís de paternitat a setze setmanes i per a l'aplicació de la borsa d'hores prevista en la Disposició Addicional 144ª de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.

Share
Tweet
Share
+1
Actualitat

 

El TSJ confirma la condemna de 9 anys de presó per abús sexual pels cinc acusats de la violació dels Sanfermines de 2016

La Sala manté que les relacions sexuals jutjades van ser dutes a terme pels processats sense el lliure consentiment de la víctima, i exclou expressament la violència del relat dels fets provats de la sentència recorreguda.

 

El TS es pronuncia sobre l'interès de demora en préstecs amb consumidors després del recolzament del TJUE a la seva doctrina

Una vegada que el TJUE ha desplaçat qualsevol dubte sobre la conformitat de la jurisprudència del Suprem amb el Dret de la UE, no és correcta la resolució que havia substituït l'interès de demora abusiu pel triple de l'interès legal dels diners. Consultar Sentència

 

El Govern i l’Advocacia Catalana es comprometen a fomentar la mediació en la resolució de conflictes

El Conveni compromet el Departament de Justícia i els Col·legis d’Advocats de Catalunya a formar advocats i professionals del món del dret en matèria de mediació. El text també preveu campanyes publicitàries i plans pilot per divulgar i promoure aquest mètode entre la població catalana.

 

La Seguretat Social porta a judici a Deliveroo pels 500 falsos autònoms detectats per la Inspecció a Madrid

La Tresoreria General de la Seguretat Social va demandar a la companyia després de l'acta d'Inspecció de Treball a Madrid que va concloure que els repartidors de la companyia eren falsos autònoms.

 

La reforma hipotecària abaratirà l'amortització anticipada i carrega a la banca el cost de subrogació

El risc de multa creix perquè el Congrés ha de debatre el seu efecte en els desnonaments judicialitzats i no anirà al Senat fins a febrer. La pugna per la retroactividad retarda la norma a 2019.

 

El Ple del CGPJ avala l'acord amb Justícia sobre els criteris que permeten mesurar la càrrega de treball que poden assumir els òrgans judicials

El mesurament del nombre d'assumptes que poden suportar els jutjats i tribunals serà un dels indicadors que es tindran en compte per crear nous òrgans o augmentar el nombre de places judicials.

Share
Share
Tweet
Forward to Friend
Està rebent aquest missatge com a subscriptor del butlletí diari d'actualitat jurídica. vLex us dona accés al més complert fons editorial del mercat: els millors autors nacionals i internacionals, juntament amb la legislació, la jurisprudència i milers de models de contracte apunt per a ser utilitzats. 

Copyright © 2018                                                                                                                   Política de Privacitat 
                                                                                                                                          Termes i condicions d'ús


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
vLex ES · Almogàvers 119-123, 3era planta · Barcelona, Barcelona 08018 · Spain